Duyurular
enkutr

Hong Kong-İşletme Kimlik Sertifikası

İlgi: TOBB’nin 21.01.2021 tarihli ve 34221550-100- 574 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, ticari istihbarat sorgularında muteber ve kapsayıcı niteliği haiz bilgilerin sağlanması amacı ile Hong Kong’un önemli Ticaret Odaları arasında kabul edilen Hong Kong Genel Ticaret Odası tarafından, 2019 yılından itibaren, Hong Kong’da yerleşik firmalara, bir yıl süre ile geçerliliği bulunan “İşletme Kimlik Sertifikası” düzenlenmeye başlandığı belirtilmekte ve Hong Kong’da yerleşik firmanın talebine bağlı olarak, Ticaret Odası tarafından ücreti mukabili düzenlenen bu belgede, kamuya açık erişim sağlanabilen ve halihazırda Ataşeliğimizce paylaşılmakta olan bilgilere ilaveten Hong Kong’da yerleşik firmanın çalışan sayısı, kurumsal banka hesabının bulunup bulunmadığı, aktif lisans durumu gibi bilgilere yer verildiği bildirilmektedir

Bilgilerinize sunarız.

Ek için tıklayınız.