Duyurular
enkutr

DTSO’da Üye aidat borçlarına yapılandırma dönemi devam ediyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üye Nesih Aktepe, Oda aidat borcu olan üyelerimizin borçlarını gecikme cezasından muaf tutulacaklarını ve 28 Şubat 2021 tarihine kadar Odamıza müracaat etmeleri durumunda mevcut anapara borçlarını 6 aya kadar yeniden yapılandırılacağını belirtti.

Sayman Üye Aktepe yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Türkieye’de koronavirüs pandemisinin etkisini giderek artırması beraberinde tedbirlerin alınmasını da gündeme getirdi. Mart 2020 ayından itibaren yayılımın önüne geçmek ve halkımızın sağlığını korumak için hükümet tarafından uygulanmaya başlanan tedbirler ekonomik alanda çok ciddi daralmalara neden olmaktadır. Özellikle özel sektöre yönelik tedbirlerin uygulanması başta küçük esnaf olmak üzere bütün iş camiasını etkilemektedir.

Odamız yaşanan bu süreçte başta üyelerimiz olmak üzere, kentimiz iş camiasının yaşadığı sorunları minimize etmek için çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürmeye devam etmiş, bu anlamda başta finansman sorunlarının çözümü için bankacılık sektörünü harekete geçirerek kredi erteleme, yeniden kredilendirme gibi desteklerin sağlanmasında öncülük etmiştir. Ancak gelinen aşamada pandeminin giderek daha çok yayılacağı görülmüş ve yeni ek tedbirlerle özel sektörün daha çok etkileneceği görülmüştür. Bu etkilenmenin en az seviyede olması ve başta finansman desteği olmak üzere, kira, elektrik, su ve doğalgaz gibi sabit giderlerin ertelenmesi veya devlet bütçesinden karşılanması için Odamız bünyesinde kurulmuş olan Diyarbakır İş Konseyi tarafından bir basın metni kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bütün bu çabalarımızın etkinliğini arttırmak ve üyelerimizin içerisinde bulundukları ekonomik darboğazı atlatmalarına destek olmak amacıyla üst kuruluşumuz olan TOBB ile koordineli olarak bazı çalışmalar yapılmıştır. Yapılan görüşmeler ve istişareler neticesinde hükümetin de olumlu yaklaşımı neticesinde Üyelerimizin mevcut borçlarının faizlerinin silinmesi ve ana paranın da faizsiz olarak 6 ay süreli yapılandırılması resmi gazetede çıkarak yürürlüğe girmiştir.

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına kanun çerçevesinde bugün itibariyle yürürlüğe giren kanun; Oda aidat borcu olan üyelerimizin borçlarını gecikme cezasından muaf tutulacakları, 28 Şubat 2021 tarihine kadar Odamıza müracaat etmeleri durumunda mevcut anapara borçlarını 6 aya kadar yeniden yapılandırarak ödeyebilecekler.

Pandemi sürecinin kısa sürede sona ermesi umuduyla, bütün iş camiası ve üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi, üyelerimizde gelecek her türlü talebin en üst düzeyde dile getirileceğinden emin olunmasını belirtmek isteriz.”