Duyurular
enkutr

Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan alınan 23.10.2020 tarih 9155 sayılı yazıda; 08.10.2020 tarihli, 208981 sayılı ve Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri konulu yazısına istinaden;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen İlgili yazıda; 27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile ambalaj üreticilerine, plastik poşetler dahil tüm ambalajların tasarım aşamasından üretim ve kullanım sonrasına dek en az atık üretecek, geri dönüşümü ve geri kazanımı en kolay, en ekonomik ve çevreye en zarar verecek şekilde üretilmesi yükümlülüğü verildiği hatırlatılmaktadır.

İlgili yazıya göre, söz konusu yönetmelikle ambalaj üreticileri, gerekli bildirimleri ambalaj bilgi sistemi üzerinden doldurarak her yıl Mart ayı sonuna kadar göndermekle yükümlü kılınmıştır.

Ayrıca, plastik, kağıt-karton, cam ve metal ambalaj üreticilerinin yurt içinde piyasaya arz edilecek ambalajlarına ilişkin sorumluluklarına da İlgili yazıda yer verilmiştir.

Bu kapsamda ambalaj üreticileri tarafından Ambalaj Bilgi Sistemine kayıt olunarak gerekli bildirimlerin yapılması ve bu bildirimlere esas bilgi ve belgelerin yetkili denetim birimlerine ibraz edilmesi gerekmekte olup, aksi takdirde 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari yaptırımların uygulanmasının söz konusu olacağı İlgili yazıda ifade edilmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.