Van Teknokentten PatentGrowth projesi başlıyor.

Van Teknokent tarafından hazırlanan “PatentGrowth gelişmekte olan bölgelerde patent bilgisinin yaygınlaştırılması ve patent tabanlı girişimlerin hızlandırılması” isimli proje Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Büyük firmalar, KOBİler, üniversiteler, teknoparklar/teknokentler, teknoloji transfer ofisleri, patent tabanlı girişimler, yatırım firmaları, yatırımcılar, ARGE merkezleri projenin hedef kitlesini oluşturduğu projede, dünyadaki mevcut teknolojilerin yüzde 80’inin teknik bilgisi patent veri tabanlarında yer almaktadır. Şirketlerin, üniversitelerin ve girişimcilerin büyük çoğunluğunun bu bilgiden yeterince istifade edememektedir. Firmaların büyük çoğunluğunun inovasyon için doğal bir kaynak özelliği taşıyan bu patent verilerini takip etmemektedir. PatentGrowth isimli bu proje ile TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmiş gelecek vaat eden 7 teknoloji alanında 7 ayrı teknoloji vizyon raporu hazırlanacak ve 7 ayrı ilde gerçekleştirilecek online etkinlikler ile hedef kitleye tanıtılacaktır.
Patent kültürünün ve bilgisinin gelişmekte olan bölgelerde bulunan araştırmacılar, girişimciler ve KOBİ’ler arasında yaygınlaşmasını amaçlayan PatentGrowth projesi ile eşleştirme faaliyetleri, tanışma toplantıları, mentörlük faaliyetlerinin yürütüleceğini dile getiren Şevli, “Bu sayede hedef bölgede patent tabanlı ticari faaliyetlerin artırılması ve inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesi, hedef bölgede patent başvuru sayılarının artması, patent tabanlı işletme sayısının artması ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Projede sunulacak olan hizmetlerden faydalanmak isteyen tüm şirketler/üniversiteler/girişimciler www.patentgrowth.com adresinden başvuru yapabilirler.