Duyurular
enkutr

Diyarbakır Maarif Koleji DTSO SANAYİ MEKTEBİ olarak işlevlendirildi ve yeniden eğitim faaliyetleri başlatıldı

DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar ve DTSO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Korkmaz DTSO Sanayi Mektebi’nin kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avşar, DTSO Sanayi Mektebi’nin Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği kurulduğunu belirtti.  2019 yılının ikinci yarısında başlatılan tarihi yapının bazalt taşların temizlenmesi ve açığa çıkarılması, iç ve dış mekan basit onarım işleri, çevre düzenleme vb. çalışmalar ile tarihi yapının tadilatının tamamlandığını ve eğitim faaliyetlerine başlandığını aktardı.

DTSO Sanayi Mektebi ile tarihi yapının geçmişten gelen eğitim merkezi işlevini korudu

Avşar sözlerini şöyle sürdürdü; “Tarihi yapı Cumhuriyet döneminden bugüne eğitim amaçlı kullanılmış ve 1956 yılında Türkiye’de 6 ilde açılan maarif kolejlerinden biri olan Diyarbakır Maarif Koleji olarak işlevlendirilmiştir. Tarihi yapının karşısında bulunan ve hali hazırda DTSO Hizmet Binası olarak işlevlendirdiğimiz yapı da 1896 yılında Hamidiye Sanayi Mektebi olarak işlevlendirilmiştir. Her iki tarihi yapı günümüze kadar eğitim amaçlı kullanılmış olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile DTSO tarafından yeniden eğitim amaçlı işlevlendirilmiştir.”

Özellikle gençlerin ve kadınların gelecek yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor

Sanayi Mektebi’nin hedeflerini aktaran Avşar; Sanayi Mektebi’ni kentte mevcut işgücünün niteliğinin arttırılması, gençlerin ve kadınların geleceğe yönelik yetkinliklerinin geliştirilmesi, hali hazırda işsiz gençlerin farklı alanlarda eğitimi ve istihdama katılımının desteklenmesi amacıyla kurduklarını, güncel ve gelişmiş eğitim teknolojileri kullanarak yerinde ve online eğitimler geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Avşar, bu amaçla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri sağlayarak yerelde daha nitelikli eğitim programlarına erişimin sağlanacağını, hedef gruplarına göre ücretli ve ücretsiz eğitimlerin düzenleneceğini, yerelden daha çok insanın özellikle kadınların ve gençlerin nitelikli eğitim hizmetlerine erişimi ve niteliklerinin geliştirilmesi, daha nitelikli işlere erişiminin desteklenmesi ve geleceğin yetkinlikleri alanında girişimlerinin desteklenmesini amaçladıklarını aktardı.

DTSO Bilim ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz ise, kentin genç nüfusunu ekonominin gelişmesi ve yerel kalkınma için önemli bir potansiyel olarak gördüklerini, yerelde insan kaynağını geliştirerek ekonomik faaliyetlerin gelişmesi ve farklılaşmasına önemli katkılar sunulacağına inandıklarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın da bu hedeflerle projeyi desteklediklerini belirtti.

Yerinde ve online eğitimler için gerekli teknolojik altyapı kuruldu

Sanayi Mektebi’nin hedef grupları ve hizmetleri hakkında bilgi veren Korkmaz; DTSO Sanayi Mektebi bünyesinde kentte iş arayanlar, gençler, kadınlar, çalışanlar, farklı alanlarda kendini geliştirmek isteyen kişiler ve kendi alanlarında uzmanlaşmak isteyen kişilere yönelik eğitim programları düzenleneceğini, www.dtsosanayimektebi.com aracılığıyla eğitim başvuruları alınarak, yüz yüze, online, uzaktan eğitim programları organize edileceğini, eğitim alan kişilerin istihdam ve iş kurma süreçleri için de gerekli desteklerin sunulacağını, www.dtsosanayimektebi.com web portalının eşleşleştirme hizmetleri de sunacağını belirterek, tüm bu çalışmalar için gerekli teknolojik altyapının kurulduğunu sözlerine ekledi.

Eğitim altyapısı ile ilgili şunları aktardı: “Sanayi Mektebi’nde iki adet 50 kişilik teorik eğitim sınıfı ve 2 adet 30 kişilik bilgisayar sınıfı bulunuyor. Eğitim taleplerinin alınması, programların düzenlenmesi için gerekli insan kaynağı DTSO tarafından sağlanmış durumda. Bilgisayar sınıflarında yerelde pek çok sektörde aktif olarak kullanılan tasarım ve yazılım programları; Solidworks, Sketchup, Corel Draw, Luxulogy Modo 3D Modelleme, Microsoft Office 365, Photoshop, Adobe Illustrator, Maya, Logo, IdeCAD, AutoCAD, Kitchen Draw, Houdini, Alpha CAM, 3D Max, Mat LAB, Mab İnfo, Indesign, Fusion 360  bulunuyor. Hazır giyim tasarım, endüstriyel tasarım gibi alanlarda yeni programlar için de çalışma yapıyoruz.” dedi.

Drone Pilotaj Eğitimi ve Trafik Mühendisliği ve Sinyalizasyon Sistemleri eğitimleri başladı

Eğitim takvimi ile ilgili süreci de aktaran Korkmaz, Ağustos ayında Trafik Mühendisliği ve Sinyalizasyon Sistemleri ve Drone Pilotaj Eğitimlerinin düzenleneceğini, Eylül ayında daha yoğun bir eğitim programı ile online ve yüz yüze eğitim çalışmalarının başlayacağını belirtti. Sanayi Mektebi bünyesinde farklı hedef gruplarına yönelik eğitim programları düzenleyeceklerini, bunun için TOBB ETÜ, Artuklu Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Mali Müşavirler Odası, TMMOB gibi kuruluşlar ile işbirliği sağlandığını, yazılım programları yanında gastronomi, turizm, tasarım, dış ticaret, dijital pazarlama, dış ticaret istihbarat uzmanlığı vb. farklı alanlarda eğitim programlarının başlatılacağını aktardı. Korkmaz eğitim programlarının www.dtsosanayimektebi.com web portalından takip edilebileceğini sözlerine ekledi.