Duyurular
enkutr

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişiklikleri Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yayımlanan Kara Yolu Taşıma Yönetmeliğinde sektörden gelen talepler ve günün değişen koşullarına göre çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/202000623-1.htm İnternet adresinden ulaşılabilmektedir.

Bu değişiklikler arasında taşımacılık alanında faaliyet gösteren üyelerimizi ilgilendiren başlıca konular aşağıda belirtilmektedir.

A) Söz konusu yönetmelik kapsamında halihazırda geçerli olan yetki belgesi sahiplerine ilk belge yenilemelerinde ilave 6 ay süre verilmiştir.

1. Söz konusu yönetmelik kapsamında halihazırda geçerli olan yetki belgesi sahiplerine ilk belge yenilemelerinde ilave 6 ay süre verilmiştir.

2. R1 ve R2 yetki belgeleri herhangi bir işleme gerek kalmadan taşıma işleri organizatörlüğü(TİO) yetki belgesiyle değiştirilmiştir.

3.Tehlikeli madde taşımalarına C1 ve K2 yetki belgesi sahiplerinin de UETDS sistemi üzerinden ön bildirim yapması zorunluluğu getirilmiştir.

B) Yolcu Taşımacılığı ile ilgili olarak;

1) B türü yolcu taşımacılığı yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak araç yaşı şartı yumuşatılmıştır. (10 yaşından 12 yaşına çıkarılmıştır.)

2) Otomobil ile uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara verilen yetki belgesinde kayıtlı taşıtlar ile bu yetki belgelerine 30/06/2020 tarihine kadar kaydedilecek 6 yaşından büyük araçların 31/12/2020 tarihine kadar kullanılmasına imkan sağlanmaktadır.

İlgili Üyelerimize Duyurulur.