Duyurular
enkutr

Dijital Pazarlama Desteği Hakkında

27.05.2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” ile E-Ticaret sitelerine Üyelik Desteği, sanal Ticaret Heyeti Desteği, Sanal Fuarlara Katılım Desteği ve Sanal Fuar Organizasyonu Desteği’ yürürlüğe konulmuş olup, anılan Karar ile firmaların pazarlamaya yönelik digital faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” ve karara ilişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ekte tarafınıza sunulmaktadır. Gereğini rica ederiz.

Bilgi için tıklayınız.