Duyurular
enkutr

SGK 2020/12 Covid-19 Genelgesiİ

Sayın Üyemiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 07.05.2020 Tarih 2020/12 Sayılı Genelge’sinde; Bilindiği üzere; Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (COVID-19), çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edilmiştir. Ülkemiz de söz konusu salgından olumsuz yönde etkilenmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15 inci maddesinde;

“4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalarının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.”

hükmü yer almaktadır.

Buna göre; COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir.

COVID-19 salgınına maruz kaldığı tespit edilen sigortalılar için “İş Kazası veya Meslek Hastalığı Olarak Değil Normal Hastalık Olarak İşlem Yapılacağı” hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,