Duyurular
enkutr

Tıbbi Cihaz Konusunda Alınması Gereken Tedbirler

Sayın Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığından alınan yazıda,

Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVİD-19 pandemi olarak ilan edilmiştir. Bakanlığımızca ülkemizde COVİD-19’un yayılmasının önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Aynı şekilde Bakanlığımız COVİD-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin ve yeterli sayıda personel ile yürütülebilmesi adına bir takım kararlar almış ve hayata geçirmiştir. Bu mücadele kapsamında tıbbi cihaz üretimimizin ve tedariğimizin aksamaması ve sağlık personelimiz ile vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları tıbbi cihazlara doğru zamanda ve doğru yerde ulaşmalarının sağlanması hayati öneme haizdir. Sağlık hizmet sunumunda tıbbi cihaz sektörümüz geçmişte olduğu gibi bugün de önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Özellikle üretimde ve tüm lojistik süreçlerde görev yapan sektör çalışanlarımıza bu kritik dönemde büyük bir görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu kademelerde çalışan personelin ekte belirtilen tedbirler uygulanmak suretiyle desteklenmesinin yanında moral ve motivasyon yönünden desteklenmesi de gereklidir. Hayata geçirilen idari tedbirler gereği birçok işkolunun faaliyetine ara verdiği ya da evden çalışmaya başladığı bir dönemde tüm yurtta sağlık çalışanlarımız ile birlikte tıbbi cihaz sektörü çalışanlarımızın özveri ve fedakarlıkta bulunduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte Bakanlığımızın beklentisi sektörümüz tarafından üretim ve satış merkezlerimizdeki çalışma ortamına ve çalışan her bir personelin sağlığını korumaya yönelik gerekli tedbirlerin alınması, bilhassa salgın müddetince daha önce olduğu üzere tıbbi cihazların piyasaya arzında devamlılığının sağlanmasıdır. Bu kapsamda sektör çalışanları görevlerini yerine getirirken hem personel hem de ortam bazında alınması gereken tedbirlere ilişkin Bakanlığımız Bilim Kurulu tavsiyelerine istinaden hazırlanmış kılavuz ekte tarafınıza sunulmuştur. Genel manada riayet etmiş olduğunuz kalite güvence standartları yanında bu kılavuzda zikredilen tedbirler doğrultusunda çalışmaların sürdürülmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

EKLER

Tıbbi Cihaz Alınması gereken Tedbirler

Tıbbi Cihaz Tedbirler Ek.