Duyurular
enkutr

DTSO ve OSB’den Koronavirisünden Etkilenen Özel Sektör için Destek Talebi

Çin’den başlayarak hızla dünya geneline yayılan Corona Virüs salgını yaşamın tüm alanlarını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden Corona virüs salgınının yaratacağı olumsuzlukları ve can kayıplarını asgariye indirmek için gerekli tedbirler de alınmaya devam etmektedir.

Türkiye’de ilgili bakanlıklar tarafından alınan tedbirler düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmakta, vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğinde çalışmalar devam ettirilmektedir. Bu yöndeki çalışmalar çerçevesinde İç İşleri Bakanlığı tarafından alınan önlemler içerisinde bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştur.

Alınan tedbirler insan sağlığı açısından son derece önemli ve zaruridir. Ancak bu tedbirlerin gündelik yaşamın bütün alanlarına yansıdığını, özellikle de özel sektörü çok ciddi bir ekonomik krize sürüklediğini de bilmek ve bu yönde tedbirler almakta yarar vardır.

Ekonomi sahasında Yaşanması muhtemel olumsuz sıkıntıları asgari düzeyde tutabilmek için;

  1. Koronavirüs (Covid 19) salgını sebebiyle yaşanan kaotik durum sona erinceye kadar Banka Kredilerinin en az 6 ay süreyle ertelenmesi,
  2. Ödeme güçlüğü yaşayan Firmaların çek ödemeleri için; vadesi 31 Mart 2020 tarihi itibariyle gelen çek ödemelerinin 6 ay süreyle ötelenmesi
  3. Tedbirlerin devam ettiği süre içerisinde işletmelerin personel maaşları Devlet tarafından İşsizlik fonundan karşılanmalı,
  4. Kamuya ait ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı vakıfların kiraya vermiş oldukları gayrimenkullerin kira ödemeleri işletmeler kapalı kaldığı sürece dondurulmalı,
  5. Sigorta Primleri ve Vergi Ödemeleri konusunda gecikme cezası uygulanmadan erteleme getirilmeli
  6. İşkur tarafından Kısa çalışma ödeneğindeki kısıtlamalar kaldırılarak destek süresi 6 aya çıkarılmalı ve tüm firmalar yararlandırılmalıdır.
  7. KOBİ niteliği taşıyan firmalara 50.000,00 TL ile 100.000,00 TL arasında 6 ay ön ödemesiz ve faizsiz kredi verilmeli, Sanayicilerimize de 500.000,00 TL ile 1.000.000,00 TL 6 ay ön ödemesiz ve faizsiz kredi verilmeli
  8. İş yerlerini kapatmak zorunda kalan Firmaların mücbir sebeb kapsamına alınması ve kira ödemeleri konusunda Devlet desteği sağlanması gerekmektedir.