Duyurular
enkutr

Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hk

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Mısır’a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan Üretici Kayıt Sstemi (ÜKS)’NE kayıt olma zorunluluğuna dair uygulaması 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, konu hakkındaki çalışmalar bu tarih itibariyle yapılmaya başlanıldığı bildirilmektedir.

Yazıda ayrıca, Ticaret Bakanlığı ve Mısır Büyükelçiliği arasında ÜKS ile ilgili Şubat ayı içerisinde bir toplantı gerçekleştirileceği belirtilerek, konu hakkındaki firma sorunlarının ilgili Bakanlığa iletilmesi talep edilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak Mısır’a ihracat yapan firmaların ÜKS ile ilgili karşılaştıkları sorunları ekte bir örneği sunulan tabloya işlenerek 31 Ocak 2020 tarihi mesai bitimine kadar Odamızın bilgi@dtso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ BAŞVURU SORGU FORMU
Firma Unvanı
Mısır Üretici Kayıt Sistemine Başvuru Esnasındaki Kullanılan Unvan*
Firmanın Vergi Numarası
Firmanın Açık Adresi
Konu Hakkındaki Firma Yetkilisinin İletişim Bilgileri
 
(Adı-Soyadı, Unvanı, İşyeri Telefon Numarası, Faks, Cep Telefonu ve E-Mail Adresi)
Firmanın Üretici Kayıt Sistemi ile İlgili Yaşadığı Sorun
*Üretici Kayıt Sistemine başvuru esnasında başka bir unvan kullanıldı ise bu unvan belirtilmelidir.