Duyurular
enkutr

Test Portalı

İlgi: Trtest Test Ve Değerlendirme Anonim Şirketi’nin 23/12/2019 tarih ve 526 sayılı yazısı
İlgi kayıtlı yazıda,

1.     TRTEST Test ve Değerlendirme AŞ; T.C Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, TÜBİTAK, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ve STM ortaklığında kurulmuş bir şirkettir.

2.     Şirketin amaçları içerisinde; yerli test alt yapı envanteri oluşturulması , Türkiye’de yapılamayan testlerin yapılabilirliğinin sağlanması, yurtdışında yapılan testlerin yurtiçinde yapılabilirliğinin sağlanması, kamu malı test altyapılarının diğer sanayi kurum/kuruluşlarına kullandırılmasında ara yüz olunması gibi önemli faaliyetler yer almaktadır.

3.     TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş, faaliyet alanlarına uygun olarak halihazırda” Yerli Test Altyapı Envanteri Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir. Söz konusu portal ülkemizde     mevcut     test     altyapılarının    verimli     kullanımına,     mükerrer     yatırımların engellenmesine, yeni yapılacak yatırımların doğru yönlendirilmesine, piyasa denetim ve gözetim kapsamındaki test faaliyetleri süreçlerinin hızlanmasına ve yerli test cihazları üreticilerinin gelişimine katkı sağlayacaktır. Geliştirilmekte olan partal (portal.tr-test.com.tr) aracılığı ile 1000’den fazla firmada mevcut 10.000’e yakın test kabiliyetine ve 4000’den fazla test standardına erişim sağlanabilmektedir.

4.   Türkiye’de yerleşik test kabiliyetlerinin portalimize aktarılması ile test ihtiyacı olan firmaların ihtiyaçlarına hızlı cevap verilmesi, test laboratuvarlarının üreticilere doğrudan ulaşabilmesi, test ekipmanları üreten firmaların ise ihtiyaç sahibi laboratuvarlara erişebilmesi sağlanacaktır.

5.   Yazılım, donanım, askeri ve sivil standartlara uygun test altyapısı mevcut olan ve bu test altyapısını ticari olarak dış müşterilere ulaştırmak isteyen üyelerimizin portal.tr-test.com.tr adresine kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız,