Duyurular
enkutr

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Online Anket Çalışması

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen yazıda; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) A.Ş.’nin, Türkiye’de mülteci nüfusunun yüksek olduğu illerde özel sektör için sunduğu hibe ve düşük faizli kredilere yönelik stratejilerini belirlemek amacıyla bir çalışma başlattığı belirtilerek, çalışma kapsamında hazırlanan anket formunun üyelerimizce doldurulması talep edilmektedir.

Bu çalışma kapsamında, yüksek istihdam potansiyeli olan ve büyüyen sektörlerde faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinde mülteci ve Türk vatandaşlarının kayıtlı istihdama erişimini desteklemek amacıyla; İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Kilis, Konya, Mardin, Ankara, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Batman, Manisa, Denizli, Tekirdağ ve Sakarya illerinde işverenlere yönelik https://anket.kalkinma.com.tr/tr/tobb-presurvey-1/ adresi üzerinden on soruluk kısa bir anket uygulanacaktır.

Söz konusu anketten elde edilen verilerin, TKYB tarafından 2019 yılı son çeyreğinde aktif hale getirilmek istenilen HİBE (Yatırım yapmak/ işini geliştirmek isteyenlere verilecek ödenektir, geri ödemesi yoktur.) ve UCUZ FON (piyasa koşullarında sağlanabilecek krediden daha düşük faiz oranlı kredi) için önemli bir öngörü sağlanması hedeflenmektedir.

Saygılarımızla,