Duyurular
enkutr

Kaya, “Cumhurbaşkanımızın müdahale etmesini bekliyoruz”

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ulusal ve yerel basın temsilcileri ile kahvaltıda bir araya gelerek odamızın faaliyetlerine dair basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısında konuşan DTSO Başkanı Kaya, göreve geldikleri günden itibaren ilimizin önemli sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirtti. İlimizin ve bölgemizin kalkınmasındaki en önemli engelin kamu ve yerel arasındaki diyalogsuzluk olduğunu ifade eden Kaya, “Projelerimizde Belediye ve Valiliğimiz ile nispeten işbirliğini sağladık. Bölgesel düzeyde de işbirliklerini geliştirmeye çalıştık. Ancak bölgesel verilere baktığımız zaman son 20 yıldır bölgesel geri kalmışlığın çözülemediğini görüyoruz. Kamu tarafından sağlanan tüm desteklere rağmen geri kalmış son 20 ilin bölge illeri olduğunu ve bunun da değişmediğini görüyoruz.  Yaşadığımız en temel sorun kamu ile yereli bir araya getirememe ve ortak proje geliştirmemedir. Bildiğiniz gibi yerel seçimler yapıldı. Bölgede belediye ve valiliğin ortak olduğu Ajans, OSB vb. yapılar çalışamaz durumda. Diyalogsuzluktan Türkiye ve bölge geçmiş dönemlerde çok zarar gördü. Buradan Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyoruz. Bölge bu kadar ekonomik ve toplumsal sorun yaşarken, batıya göre 2 kat daha fazla çalışılması gerekirken kamu ve yerel arasında işbirliği sağlanamıyor. Ortak yapılar çalışmaz durumda. Bunlar ülkenin psikolojik ortamından kaynaklanan sorunlar. Cumhurbaşkanımızın atacağı önemli adımlar ile yereldeki kurumların birlikte çalışması, ortak proje üretmesi mümkün. Bu bir zorunluluktur. Cumhurbaşkanımızın bir an önce bu duruma müdahale etmesi gerekiyor.

Kaya,”Tüm projelerimizde yerelde işbirliğini sağlıyoruz ve dış fonlardan destek alıyoruz”

Kaya, daha sonra ile de yerel kurumlar işbirliğinde geliştirdikleri tekstil ihtisas osb, lojistik köy, 2. Organize sanayi bölgesi, vize merkezi, Sur’un yeniden yapılandırılması, Gastronomi Akademisi, Sanayi Mektebi Eğitim ve Tasarım Merkezi ve Girişimcilik Destek Merkezi projelerinden bahsetti. Kaya, Tekstil OSB’de yerlerin hemen hemen dolduğunu, 10 bin istihdam hedeflediklerini,  yatırımcıların yüzde 50’sinin batıdan geldiğini belirtti. 2. OSB’de yıl sonunda altyapı çalışmalarına başlayacaklarını, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri gibi sanayi alanlarını valilik ve belediye ortaklığında planladıklarını belirtti. Lojistik köye hakkında bilgi veren Kaya, DTSO olarak bir şirket kurduklarını belediye, tekstil, osb, Diyarbakır osb, 2. Osb, Desob, Ticaret Borsası ile işbirliği içinde önemli bir yatırım gerçekleştireceklerini aktardı. Kent bileşenleri ile birlikte 2.500 dönüm alanı KSS alanı olarak planladıklarını ve hemen yanında 5.000 dönüm rezerv alanı oluşturduklarını aktardı. DTSO’nun bu yatırımlar için kaynak aktardığını ve gerekli kaynağı dışarıdan alınan projeler ile sağlamaya çalıştıklarını belirten Kaya, Sanayi Mektebi Projesi için 4 milyon TL, Girişimcilik Destek Merkezi Projesi için 7,5 milyon TL hibe desteği aldıklarını, 5 milyon TL değerinde Diyarbakır kültürel mirasının dijitalleşmesi için proje hazırladıklarını ve Kadın Meclisi gibi farklı faaliyet alanlarında Büyükelçilikler, AB, Kalkınma Ajansı vb. kurumlardan hibe deseği aldıklarını aktardı. Sur’daki yeniden yapılanma çalışmalarına da dahil olduklarını belirten Kaya, Sur’da kente özgü yerel ürünlerin satışının yapılabileceği alanlar, turistik alanlar için öneriler geliştirdiklerini, Gastronomi Sokağı, Baharatçılar Sokağı, Tespihçiler Sokağı vb. gibi alanlar planladıklarını ve Çevre ve şehircilik Bakanlığı ile paylaştıklarını belirtti.

Aktepe, “Aidatları yeniden düzenledik, hakkaniyetli bir sistem oluşturduk, daha düşük sermayeli firmadan daha az aidat alıyoruz”

Daha sonra DTSO Yönetim Kurulu Saymanı Nesih Aktepe oda gelirleri, üyelerden alınan aidatlar ve son bir yıl içinde yapılan değişiklikler hakkında bilgi verdi. Daha hakkaniyetli bir aidat sisteminin oluşturulduğunu belirten Aktepe, artıştan ziyade bir düzenleme yapıldığını daha düşük sermaye sahibi, geliri daha düşük firmaların korunduğunu belirterek, Bursa, Trabzon, Erzurum, Elazığ, Van ve İzmir gibi iller ile kıyaslama yaparak son düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Aktepe, “Aidatlarımızı Yönetim Kurulumuzun sorumluluğunda ve Meclisimizin onayı ile yapıyoruz. 7 sınıfta aidatları düzenliyoruz.  1/A derecesinde 2018 yılında 9477 firmamız yer alıyordu. Bu durumun hakkaniyetli olduğunu düşünmediğimizden, daha düşük sermaye grubundaki firmalardan daha düşük aidat alınması için yeniden düzenledik. 2019 yılında bu gruptaki firma sayısını 3283 firmaya düşürdük. Yaklaşık 6000 firmamızı 1/B ve 1/C alt kategoriye indirdik. Haliyle ödemesi gereken aidat tutarları da düşmüş oldu. Yapılan fiyat artışlarından toplam üye sayımızın %20’si civarında gelir düzeyi ve sermayesi yüksek firmamız etkilendi. Bir yıl için 10 TL, 100 TL, 210 TL değerinde artışlar gerçekleşti. Ancak firmalarımızın %80’inde artış olmadı, hatta %65’inde bir indirim gerçekleşti. Yapılan artışların bir işletmeyi ekonomik olarak ne kadar etkileyeceğini kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

Aktepe, “2019 yılının ilk 7 ayında 24.083 belgeyi ücretsiz verdik”

Ayrıca 2019 yılı itibariyle üye sicil kayıt, faaliyet belgesi, sayısal takograf, ihale durum belgesi, yerli istekli belgesi, ticari ikametgah, yabancı dil vb. belgeleri ücretsiz vermeye başladık. 31 Temmuz 2019 tarihi itibariyle 7 ay içinde toplam 24.083 adet belgeyi ücretsiz olarak verdik. Bu belgeler için geçmiş yıllardaki belge ücretleri baz alındığında yıl sonu itibari ile toplam yaklaşık olarak 750 bin TL gelir elde etmemiz mümkündü. Ancak, Oda olarak daha etkin hizmet sunmak için üyelerimizin yoğun olarak kullandıkları belgeleri ücretsiz hale getirdik ve online olarak bu belgeleri almalarını sağladık. DTSO olarak üyelerimiz için zaman ve maddi tasarruf sağlamaya çalışıyoruz. Aidat ücretlerinden ziyade 1 yıllık süre zarfında önemle üzerinde durduğumuz, geliştirdiğimiz projeleri kamuoyu ile paylaşmak ve ortaklaşmak istiyoruz. Üye aidatlarının gündeme gelmesinin, gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz, kentimiz için oldukça önemli projelerimizin önüne geçmesini doğru bulmuyoruz.