Announcement
enkutr

Yerli Malı Belgesi İşlemleri

Odamızca düzenlenmekte olan Yerli Malı belgesine ait Tebliğ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğe ait uygulama esasları,  TOBB Yönetim Kurulu’nun onayı ile 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yerli Malı Belgesi müracaatı ve istenen belgeler ile ilgili olarak detaylı bilgi için tıklayınız (Son güncelleme 07/08/2018).

Yerli Malı Belgesi ile ilgili mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

TOBB Yerli Malı Belgesi Ücretlerinin Yatırılacağı Banka Hesapları için tıklayınız.