TOBB Duyuruları

Irak (IKBY) Gümrük Muafiyetleri Hakkında

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 15.05.2020 tarih ve 34221550-100-4383 sayılı yazısı İlgide kayıtlı yazıda, Irak’ta ilgili kurum, kuruluş ve makamlardan izin alınmış olması kaydıyla kamu yatırımları, stratejik veya önemli projeler vb. kapsamdaki faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisi muafiyetlerinin yerel imalat sanayini korumak ve geliştirmek üzere durdurulduğunun açıklandığı belirtilmiştir. Yazıda, söz konusu kararın 28 Nisan 2019 ...

Devamını Oku »

SGK Genelgesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda; Sosyal Güvenlik Kurumunun 07/05/2020 tarihi ve 2020/12 sayılı genelgesinde; Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (COVlD-19) ün çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm dünya ülkelerini etkilediği ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edildiği. ülkemizinde söz konusu salgından olumsuz yönde etkilendiği, 5510 sayılı Sosyal ...

Devamını Oku »

Şili’ye İhracatta Kullanılan Tercihli Menşe İspat Belgesi

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığının 5.05.2020 tarihli ve E-00054208512 sayılı yazısına atfen, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelerden Şili’ye yapılan ithalat işlemlerinde tercihli menşe ispat belgelerinin dijital kopyalarının, salgının bitmesini takiben orijinal nüshalarının teslim edilmesi şartıyla kabul edileceğinin belirtildiği bildirilmiştir. Şili Gümrük İdaresi tarafından alınan ticaretin kolaylaştırılması önlemlerine ...

Devamını Oku »

Uluslararası Yük Taşımacılığı

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği‘nden (TOBB) gelen yazıda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Uluslararası Yük Taşımacılığı” konulu genelge ilgi tutularak, uluslararası ticaret amacıyla İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere (anılan kapılardan geri alınmamak kaydıyla sadece yabancı uyruklu tır şoförleri çıkış yapabilecektir), A. Türkiye’den Transit Geçecek Araçlar ve Şoförler B. Türkiye’den Çıkış Yapacak ...

Devamını Oku »

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Muafiyeti Hk.

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 20.04.2020 tarih ve E.24936 sayılı yazısına atfen, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin Genel Kurallar başlıklı 5 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında hazırlanan “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge”nin 11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık ...

Devamını Oku »

Yetki Belgesi İşlemleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yazısına atfen, Koronavirüsün (COVID-19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlara etkisinin en aza indirilmesini teminen; 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde düzenlenen yetki belgeleriyle ilgili olarak; KTY’nin 14. maddesinin 21. fıkrası gereğince asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 01.03.2020 tarihinden başlamak üzere durdurulması ...

Devamını Oku »

Fas’a Gerçekleştirilecek İhracatta Uygunluk Kontrolleri

TOBB’dan Odamıza ulaşan yazıda, Fas’a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak gerçekleştirileceği belirtilmekle birlikte, aşağıda yer alan ürün listesi dışında kalan tüm sanayi ürünleri için 20 Nisan 2020 tarihine kadar tanımlanan geçiş döneminde, Fas gümrük noktalarında söz konusu uygunluk kontrollerinin yapılabileceği açıklanmıştır. • Otomobil yedek parçaları: lastikler, aküler, fren ...

Devamını Oku »

2020/10 Sayılı İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri Genelgesi Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’den Odamıza ulaşan yazıda, 21.02.2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasının iş akışları revize edilmiştir. Bu kapsamda, ithalatta yerinde gümrükleme işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere hazırlanan “İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri” konulu 2020/10 sayılı Genelge eki kılavuzuna “https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler” adresi üzerinden ulaşılabilmesi ...

Devamını Oku »

Rail Baltica İhalesi Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Vilnius Ticaret Müşavirliği’nin yazısına atfen, Rail Baltica isimli Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’yı demir yolu hattıyla bağlamak için devam eden büyük bir demir yolu altyapı projesinin bulunduğu, projenin 2026 yılında tamamlanmasının ve 5.8 milyar Euro’ya mal olmasının beklendiği belirtilmektedir. Yazıda ayrıca, http://www.railbaltica.org/rail-baltica-launches-a-procurement-for-the-electrification-engineering- services/ adresinde yer alan söz konusu projede enerji sistemleri ...

Devamını Oku »

AB’nin Yeni Tıbbi Cihaz Tüzüğü

TOBB’dan Odamıza gelen bilgilendirmede, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ilgi yazısında; •AB Komisyonu tarafından tıbbi cihazlara ilişkin hazırlanan (AB) 2017/745 (MDR) ve (AB) 2017/746 (TVDR) sayılı Tüzükler Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak, 25.05.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği ve sırasıyla 26.05.2020 ve 26.05.2022 tarihlerinden itibaren uygulanacağı ve bu Tüzüklerin uyumlaştırma çalışmalarının yürütülmekte olduğu, •Ilgili tıbbi cihaz tüzüklerinde imalatçı, ithalatçı ve dağıtıcılara ...

Devamını Oku »