TOBB Duyuruları

Taipei Akıllı Şehirler Zirvesi/Expo

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Taipei Bilgisayar Derneği’nden alınan elektronik postaya atfen, Tayvan’ın başkenti Taipei şehri Dünya Ticaret Merkezi’nde 24-27 Mart 2020 tarihlerinde “Akıllı Şehirler Zirvesi/Expo” düzenleneceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, anılan Zirve’de liderlerin, düşünürlerin, sanayide karar vericilerin görüş alışverişlerinde bulunup çözüm odaklı bir yaklaşımla kurgulanan B2B faaliyetlerinin gerçekleştirileceği kaydedilmektedir. Söz konusu Zirve’de sürdürülebilir şehir anlayışı ve akıllı şehir ...

Devamını Oku »

İtalya Sanayiciler Birliği Confındustria’nın, Milano’da Düzenleyeceği Etkinlik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı yazısına atfen, İtalya Sanayiciler Birliği Konfederasyonu’nun (Confindustria) organize ettiği, İtalyan ve uluslararası şirketleri bir araya getirmeyi amaçlayan CONNEXT 2020 isimli etkinliğin 27-28 Şubat 2020 tarihlerinde Milano’da gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Söz konusu etkinliğin, sanayi birlikleri, ticaret odaları, kamu kurumları, kredi ve finans kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve her ölçekteki şirketin katılımıyla tecrübe ve ...

Devamını Oku »

Sektörel ve Ticaret Heyetlerimizin Kanada’yı Ziyaretlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ottava Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, şirketlerimizin Kanada’yı ziyaretlerinde dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin Ottava Büyükelçiliğimizin görüş ve önerileri bildirilmektedir. Yazıda aşağıdaki hususlara değinilmektedir: 1.Kanadalı firmalar, yabancı iş heyetlerinin ziyaretlerinde, davetin ticaret odaları gibi yerel kuruluşlar tarafından kendilerine iletilmemesi durumunda, “B2B” görüşmelerine yeterli ilgi göstermemektedir. Bu durum, ticaret odalarıyla çalışmadıkları takdirde, danışmanlık ...

Devamını Oku »

Ürün İrtibat Noktası Bildirimi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, “Düzenlenmiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği” kapsamında oluşturulan Ulusal Ürün İrtibat Noktası görevinin T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olduğu ve görev kapsamında belirli bir ürün veya ürün grubuna uygulanan ulusal teknik kurallar vb. hususlarda AB üyesi ülkeler ile Türkiye arasında karşılıklı bilgi ...

Devamını Oku »

Kağıtsız İhracat Uygulaması Hakkında

TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda, İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması kapsamında ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımı, ibrazı, yükümlüye verilmesi ve saklanması uygulamasına son verilmiştir. Bu kapsamda, ihracata ilişkin gümrük idaresince gerçekleştirilen tüm işlemler elektronik imza ile yapılmakta ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ihracatçı ile elektronik ortamda paylaşıldığı belirtilmiştir. Yazıda devamla, ihracatın gerçekleştirildiği ülke tarafından ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tasdikli örneğinin ...

Devamını Oku »

Suudi Arabistan BARKOD Sistemi

TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda, bir firmamızın, 01.01.2020 tarihi itibariyle Suudi Arabistan Gümrüklerinin ülkelerine yapılacak ithalatlarda barkod uygulamasına geçeceğine dair bilgi talebi üzerine, TOBB tarafından Ticaret Bakanlığı’na iletilen yazılara istinaden, bu hususta Bakanlıkça ilgide ekteki yazı ile bilgi verilmiştir. Ek için tıklayınız.

Devamını Oku »

Test Portalı

İlgi: Trtest Test Ve Değerlendirme Anonim Şirketi’nin 23/12/2019 tarih ve 526 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, 1.     TRTEST Test ve Değerlendirme AŞ; T.C Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, TÜBİTAK, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ve STM ortaklığında kurulmuş bir şirkettir. 2.     Şirketin amaçları içerisinde; yerli test alt yapı envanteri oluşturulması , Türkiye’de yapılamayan testlerin yapılabilirliğinin sağlanması, yurtdışında yapılan ...

Devamını Oku »

İhracat Beyannamelerinin Kapatılması

TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda, ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesinin önem arz ettiği belirtilerek, 31 Aralık 2019 tarihi sonunda kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurulup ihracat işlemlerinin süratle tamamlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Ticaret Bakanlığı’nca Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’nin talimatlandırıldığı ifade edilerek, sürecin ihracatçılar ve nakliyeciler ile ilgili ...

Devamını Oku »

Cezayir İle Ticaretimizde Yaşanan Sorunlar ve Çözüme İlişkin Değerlendirmeler Hk.

Sayın üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 29.11.2019 tarih ve 34221550-720-11867 sayılı yazısında, Ticaret Bakanlığı tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görüşlerinin de yer aldığı, Cezayir ile olan ticaretimizde yaşanan önemli sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini içeren bir bilgi notu iletilmektedir. Bilgi notu için tıklayınız.  

Devamını Oku »