TOBB Duyuruları

COVID-19 Salgını Kapsamında Çalışma Yaşamına Getirilen Yeni Düzenlemeler Eğitimi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, KOBİ’lere ve KOBİ çalışanlarına yönelik olarak internet üzerinden, COVID-19 Salgını Kapsamında Çalışma Yaşamına Getirilen Yeni Düzenlemeler Eğitiminin gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Eğitim, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOBB ETÜ SEM) tarafından gerçekleştirilecek olup eğitimin %70’ine devam eden katılımcılara e-posta yoluyla dijital doğrulanabilir katılım belgesi iletilecektir. Eğitim içeriği ve ...

Devamını Oku »

Hong Kong-İşletme Kimlik Sertifikası

İlgi: TOBB’nin 21.01.2021 tarihli ve 34221550-100- 574 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, ticari istihbarat sorgularında muteber ve kapsayıcı niteliği haiz bilgilerin sağlanması amacı ile Hong Kong’un önemli Ticaret Odaları arasında kabul edilen Hong Kong Genel Ticaret Odası tarafından, 2019 yılından itibaren, Hong Kong’da yerleşik firmalara, bir yıl süre ile geçerliliği bulunan “İşletme Kimlik Sertifikası” düzenlenmeye başlandığı belirtilmekte ve Hong Kong’da ...

Devamını Oku »

Kuzey Makedonya İsminin MEDOS’a eklenmesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 13.01.2021 tarih 291 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığından  alınan  10.01.2021 tarihli yazıya istinaden Ticaret Bakanlığından alınan ilgili  yazıda, Yunanistan ile Makedonya  arasında imzalanan Prespa Anlaşmasının  12 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe  girdiği hatırlatılarak, bahse konu anlaşmaya istinaden Makedonya Cumhuriyetinin  resmi adının  Kuzey Makedonya Cumhuriyeti (Republic of North Macedonia), kısaltılmış adının  Kuzey Makedonya”(North Macedonia) olarak değiştirildiği bildirilmiştir. Bu ...

Devamını Oku »

Ürün Güvenliği ve Denetim ile İlgili Genelgeler

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gönderilen yazıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 12.01.2021 tarih E-64822600 sayılı yazısına atıfla, Bakanlığı CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/9) ile “Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/25) kapsamında üretim girdisi muafiyet belgelerini düzenlenme ve denetleme yetkisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda olduğu ...

Devamını Oku »

T.C. Ticaret Bakanlığı Yardımlarında Destek Yönetim Sistemi’ne (DYS) Geçilmesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına istinaden, Bakanlık tarafından yürütülmekte olan Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnai Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmekte olduğu iletilmektedir. Ekte bir örneği sunulan ...

Devamını Oku »

Müşavire Danışın Uygulaması Hakkında

Ticaret Bakanlığı’nın 13.01.2021 tarihli ve E-29077148-580-00060546263 sayılı yazısı ile, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimizin, ihracatımızın ve ülke ekonomimizin daha da gelişmesi için tüm iş insanlarımızın yurtdışındaki ilk temas noktası, en temel bilgi kaynağı ve her zaman başvurabilecekleri temsilciler olduğu belirtilerek, dış temsilciliklerimizin ihracatımızın gelişimine yönelik çalışmalarını desteklemek ve daha etkin hale ...

Devamını Oku »

IPARD II. 10. Başvur Çağrısı Bilgilendirme Semineri Hk.

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, IPARD II. 10. Başvuru Çağrısı hakkında 21 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14:00’te internet üzerinden ücretsiz bir bilgilendirme semineri gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Duyuru metni ekte yer alan ve TOBB ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) işbirliğinde TKDK Başkanı Dr. Muhammed Adak’ın katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde proje başına %40 ...

Devamını Oku »

Belarus Ekonomi Bakanlığı Girişimcilik Departmanı KOBİ İstatistikleri ve 2021 Yılı Fuar/Sergi Listesi Hakkında

Dışişleri Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Belarus’un Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir notaya atfen, Belarus Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Girişimcilik Departmanı tarafından hazırlanan, Belarus’taki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gelişimini gösteren bilgiler ile 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan ulusal ve uluslararası fuar/sergi organizasyonlarının listesi ekte sunulmaktadır. EK’i görmek için tıklayınız. Üyelerimize duyurulur.

Devamını Oku »

STS Yetki Belgesi Sahiplerine Duyuru Hk.

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği‘nden (TOBB) Odamıza ulaşan yazıda; Sayısal Takograf Sistemi (STS) kapsamında kullanılan STAUM uygulamasının 2021 yılının ilk çeyreğinde devreye alınacağı, halihazırda kullanılmakta olan şirket kartlarının geçerlilik sürelerinin bitmesini takiben, yeni talep edilecek kartlardaki kart numaralarının eski kart ile aynı olmayacağı ve değiştirileceği bildirilmektedir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca, yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerine kaydedilmiş araç ünitelerinde kaydedilen verilerin, şirket kartı kullanılmak suretiyle, 3’er ...

Devamını Oku »

2019 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu Hakkında

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından ülkemiz piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetlerinin etkinliği ve yeterliliğini incelemek amacıyla oluşturulan yıllık raporlar çerçevesinde hazırlanan “2019 yılı Piyasa Gözetim ve Denetim Raporu” ve ilgili veriler https://www.ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/piyasa-gozetimi-ve-denetimi/izleme-ve-raporlama/yillik-veriler adresinde yer almaktadır. Saygılarımızla,

Devamını Oku »