Duyurular
enkutr

TOBB Duyuruları

Singapur İş Federasyonu’nun Duyurusu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Singapur’da oda/birliklerin çatı örgütü olarak faaliyet göstermekte olan Singapur İş Federasyonu (Singapore Business Federation) tarafından firmalar arası eşleştirme hizmetlerine ilişkin bir bilgilendirmeye yer verildiği belirtilmektedir. Yazıda devamla, Covid-19 salgını sebebiyle ortaya çıkan talebi karşılamaya yönelik olarak işletmelerin hem yerli firmalar hem de yurtdışında faaliyet gösteren firmalar ile iletişimlerini ...

Devamını Oku »

Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, 01.04.2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30’uncu maddesindeki hüküm gereğince mevzuatta gerekli değişikliğin yapıldığı belirtilmektedir. Yapılan değişiklik uyarınca anılan yönetmeliğin 78 no.lu ekinde yer alan “Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu”nun elektronik ortamda sunulmasına ilişkin teknik çalışmaların tamamlanmış olduğu ve “Geri Verme veya Kaldırma ...

Devamını Oku »

Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme)

İlgi: TOBB’nin 18.06.2020 tarihli ve 34221550-250-5214 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün 06.04.2020 tarih ve 23110 sayılı yazısı kapsamında Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen yetki belgeleri, Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen TİO belgesi, Demiryolu İşletmeciliği ...

Devamını Oku »

Dijital Pazarlama Desteği Hakkında

27.05.2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” ile E-Ticaret sitelerine Üyelik Desteği, sanal Ticaret Heyeti Desteği, Sanal Fuarlara Katılım Desteği ve Sanal Fuar Organizasyonu Desteği’ yürürlüğe konulmuş olup, anılan Karar ile firmaların pazarlamaya yönelik digital faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” ve karara ilişkin ...

Devamını Oku »

Birleşik Krallık’ın Yeni Gümrük Vergileri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Birleşik Krallık tarafından 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi planlanan “Geçiş Dönemi” sonrasında 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla uygulanması öngörülen yeni gümrük vergisi oranlarının yayımlandığı belirtilmiştir. Yazıda söz konusu gümrük vergisi oranlarına https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021 bağlantısından ulaşılabileceği açıklanmıştır. İlgili üyelerimize duyurulur.

Devamını Oku »

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulaması Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği dahilinde plastikten yapılmış, mal veya ürünlerin satış noktalarında tüketicilere taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız torbaların ambalaj olarak kabul edildiği hatırlatılmaktadır. İlgi yazıda, Bakanlıkça belirlenen “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin ...

Devamını Oku »

KOBİ’lere Yönelik Devlet Desteği

İlgi: TOBB’nin 22.05.2020 tarihli ve 34221550-876.02-4547 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenerek gerek iş birliklerinin artırılması gerekse Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla “Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge ...

Devamını Oku »

Fas Tarafından Sıcak Haddelenmiş Sac İthalatına Karşı Kesin Korunma Önlemi

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ‘nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda Fas tarafından “Sıcak Haddelenmiş Sac” ile ilgili 22 Ekim 2019 tarihinden itibaren 200 gün boyunca %25 ek vergi uygulanacağının bildirildiği, bu defa Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atıfta bulunarak, Fas tarafından sıcak haddelenmiş sac ithalatı için söz konusu önlemin %25’lik ek vergi şeklinde kesin önleme dönüştürüldüğü, ilgili önlemin 3 ...

Devamını Oku »

Irak (IKBY) Gümrük Muafiyetleri Hakkında

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 15.05.2020 tarih ve 34221550-100-4383 sayılı yazısı İlgide kayıtlı yazıda, Irak’ta ilgili kurum, kuruluş ve makamlardan izin alınmış olması kaydıyla kamu yatırımları, stratejik veya önemli projeler vb. kapsamdaki faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisi muafiyetlerinin yerel imalat sanayini korumak ve geliştirmek üzere durdurulduğunun açıklandığı belirtilmiştir. Yazıda, söz konusu kararın 28 Nisan 2019 ...

Devamını Oku »

SGK Genelgesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda; Sosyal Güvenlik Kurumunun 07/05/2020 tarihi ve 2020/12 sayılı genelgesinde; Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (COVlD-19) ün çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm dünya ülkelerini etkilediği ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edildiği. ülkemizinde söz konusu salgından olumsuz yönde etkilendiği, 5510 sayılı Sosyal ...

Devamını Oku »