Duyurular
enkutr

TOBB Duyuruları

Türkiye-Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Ülkemiz ile Venezuela arasında 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan ve iç onay süreci her iki ülke tarafından tamamlanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması’nın 21 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği ve söz konusu anlaşma ile ülkemizin başlıca ihraç ürünlerinde Latin Amerika pazarına giriş imkanlarının artırılması, ihraç ürünleri gamının genişletilmesi, ülkemiz imalat sanayinin mevcut ve potansiyel hammadde ...

Devamını Oku »

Webinar Kayıtları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)’nden alınan bir yazıda; TOBB tarafından, Covid -19 pandemisi süresince bağlı Oda ve Borsalar başta olmak üzere, Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilgi alışverişi video konferans aracılığı sağlanmış olup ilk günden bu yana üyeleri bilgilendirmek amacıyla çeşitli konularda webinarlar düzenlendiği ve düzenlenmeye devam edilmekte olduğu ifade edilmektedir. Webinar duyurusu ulaştığı halde katılma imkanı bulamamış veya katılım imkanı ...

Devamını Oku »

MİSGEP Proje Duyurusu

İlgi: TOBB’nin 28.08.2020 tarihli ve 34221550-100-7571 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” Projesi 21 Kasım 2019 tarihinde başlamıştır. Teknik Destek, Finansal Destek ve Rehberlik, Hibe Programı olmak üzere üç bileşenden oluşan ...

Devamını Oku »

Letonya Online İkili Görüşmeler

Letonya Ticaret ve Sanayi Odası yazısına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)’nden alınan bir yazıda; Letonya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Avrupalı şirketlerin katılımıyla online ikili görüşmelerin gerçekleştirileceği bildirilmektedir. 9-10 Ekim 2020 tarihlerinde bilişim ve iletişim teknolojileri, elektronik, tasarım, ulaştırma ve lojistik, gıda işleme sektörlerinde gerçekleştirilecek olan ikili görüşmeler Cisco Webex programı üzerinden düzenleneceği ifade edilmektedir. Söz konusu etkinliğin ...

Devamını Oku »

Montreal Liman İşçilerinin Grevi

T.C. Ticaret Bakanlığı yazısına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Montreal Limanı’nda görev yapan 1125 işçinin 9 gündür grevde olduğu, limandaki yükleme, aktarma ve elleçleme işlemlerinde gecikmeler yaşandığı, Kanada’nın doğusunda yer alan eyaletlerin dış ticaret işlemlerini olumsuz etkileyen söz konusu grevin sona erdirilmesi konusunda Kanada Kamu İşçileri Sendikası ile Liman İşverenleri Birliği arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirilmektedir. ...

Devamını Oku »

%100 Tatarstan Online Etkinliği Hakkında

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 28.08.2020 tarih ve 34221550-720-7341 sayılı yazısı İlgide kayıtlı yazıda, Tataristan Cumhuriyeti Devlet Kurumları tarafından 30 Ağustos – 10 Eylül 2020 tarihleri arasında “%100 Tatarstan” adı altında İş Zekâsı (BI – Business Intelligence) alanında yaklaşık 2 hafta sürecek online bir etkinliğin düzenleneceği belirtilmektedir. Yazıda devamla, yüzlerce profesyonel konuşmacının katılacağı söz konusu etkinlikte çeşitli paneller, oturumlar, ...

Devamını Oku »

2641 Sayılı Karar

İlgi: TOBB’den alınan 30.07.2020 tarih ve 6611 sayılı yazı. İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan ve ekte bir örneği sunulan yazıda, koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle hizmet sektöründe faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşlar üzerindeki oluşan olumsuz etkilerin azaltılması ve mevcut ihraç pazarlarımızın korunması için ticari faaliyetlerde dijital pazarlama yöntemlerinin önem taşıdığı vurgulanmaktadır. Bu itibarla, 2641 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerine ...

Devamını Oku »

2020/17 Sayılı Genelge Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 20.07.2020 tarih 6245 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 16.07.2020 tarihli yazıya istinaden; İlgili yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 11. maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-devlet aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere “YYS Elektronik Başvuru İşlemleri” konulu 2020/17 sayılı Genelge’nin hazırlandığı belirtilmiştir. Bahse konu genelge ve ekinde yer alan kılavuz https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresinde yer ...

Devamını Oku »

Akkuyu Nükleer Santral Projesi -İhale Süreçleri Hakkında

Sayın Üyemiz, 2010 yılında Ülkemiz ve Rusya arasında imzalanan hükümetler arası anlaşmayla , ülkemizin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin kurulmasına yönelik çalışmalar başlamıştır. Nisan 2018’de birinci ünite, Ağustos 2019’da ikinci ünite için İnşaat Lisansı alınması ile inşaat faaliyetleri hızlanmıştır. Santrale yönelik ihaleler, Proje Şirketi olan Akkuyu Nükleer A.Ş. ve ana yüklenici Titan 2 IC İçtaş İnşaat A.Ş. tarafından ...

Devamını Oku »

E-Devlet Hizmetleri Hk.

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 13.07.2020 tarih ve 37095 sayılı yazı ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde sunulan birçok hizmetin e-Devlet kapısına aktarılarak vatandaşlarımızın/firmalarımızın kullanımına açıldığı belirtilmektedir. Bu kapsamda Bakanlıklarca fiziki ortamda sunulan ve e-Devlet kapısına aktarılması mümkün olan tüm ...

Devamını Oku »