TOBB Duyuruları

NN Hayat ve Emeklilik ile TOBB işbirliğinde Üyelerimize Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sayın Üyemiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), Odamız üyeleri, aileleri ve çalışanları için özel imkânlar içeren NN Hayat ve Emeklilik firması tarafından hazırlanan “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” hizmete sunulmaya başlandı. “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”nın tanıtıcı broşürüne Ek’den ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız.   Ek: Tanıtım  

Devamını Oku »

İkili Odalara Üyelik Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda; Birliğin yurt dışında muadil olan özel sektör kuruluşları (Oda/Birlik/Federasyon) ile kurumsal işbirliğini geliştirme çabalarını sürdürdüğü, bu çerçevede, bir dizi ülke ile “Ticaret ve Sanayi Odası Forumu” adı altında yapılanmaya gidildiği belirtilmektedir. Yazıda devamla şu ana kadar 11 ülkeyle “Ticaret ve Sanayi Odası Forumu” kurulmuş olup, ülkemiz öncelikleri doğrultusunda bahse konu çalışmalar ...

Devamını Oku »

Destek Yönetim Sistemi

İlgi: TOBB 24.09.2020 tarihli, 8244 sayılı ve Destek Yönetim Sistemi konulu yazısı, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnai Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmiştir. Mal ihracatına yönelik ...

Devamını Oku »

Motorlu Kara Taşıtı Kiralama işletmeleri Tarafından Yapılan Satışlar Hakkında Genelge Hakkında

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.08.2020 tarihli ve 31214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup bu Yönetmelik ile İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) muhtelif maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasınm (b) bendinde, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin kendi aralarındaki satışların, (d) ...

Devamını Oku »

Türkiye-Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Ülkemiz ile Venezuela arasında 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan ve iç onay süreci her iki ülke tarafından tamamlanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması’nın 21 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği ve söz konusu anlaşma ile ülkemizin başlıca ihraç ürünlerinde Latin Amerika pazarına giriş imkanlarının artırılması, ihraç ürünleri gamının genişletilmesi, ülkemiz imalat sanayinin mevcut ve potansiyel hammadde ...

Devamını Oku »

Webinar Kayıtları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)’nden alınan bir yazıda; TOBB tarafından, Covid -19 pandemisi süresince bağlı Oda ve Borsalar başta olmak üzere, Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilgi alışverişi video konferans aracılığı sağlanmış olup ilk günden bu yana üyeleri bilgilendirmek amacıyla çeşitli konularda webinarlar düzenlendiği ve düzenlenmeye devam edilmekte olduğu ifade edilmektedir. Webinar duyurusu ulaştığı halde katılma imkanı bulamamış veya katılım imkanı ...

Devamını Oku »

MİSGEP Proje Duyurusu

İlgi: TOBB’nin 28.08.2020 tarihli ve 34221550-100-7571 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” Projesi 21 Kasım 2019 tarihinde başlamıştır. Teknik Destek, Finansal Destek ve Rehberlik, Hibe Programı olmak üzere üç bileşenden oluşan ...

Devamını Oku »

Letonya Online İkili Görüşmeler

Letonya Ticaret ve Sanayi Odası yazısına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)’nden alınan bir yazıda; Letonya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Avrupalı şirketlerin katılımıyla online ikili görüşmelerin gerçekleştirileceği bildirilmektedir. 9-10 Ekim 2020 tarihlerinde bilişim ve iletişim teknolojileri, elektronik, tasarım, ulaştırma ve lojistik, gıda işleme sektörlerinde gerçekleştirilecek olan ikili görüşmeler Cisco Webex programı üzerinden düzenleneceği ifade edilmektedir. Söz konusu etkinliğin ...

Devamını Oku »

Montreal Liman İşçilerinin Grevi

T.C. Ticaret Bakanlığı yazısına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Montreal Limanı’nda görev yapan 1125 işçinin 9 gündür grevde olduğu, limandaki yükleme, aktarma ve elleçleme işlemlerinde gecikmeler yaşandığı, Kanada’nın doğusunda yer alan eyaletlerin dış ticaret işlemlerini olumsuz etkileyen söz konusu grevin sona erdirilmesi konusunda Kanada Kamu İşçileri Sendikası ile Liman İşverenleri Birliği arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirilmektedir. ...

Devamını Oku »

%100 Tatarstan Online Etkinliği Hakkında

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 28.08.2020 tarih ve 34221550-720-7341 sayılı yazısı İlgide kayıtlı yazıda, Tataristan Cumhuriyeti Devlet Kurumları tarafından 30 Ağustos – 10 Eylül 2020 tarihleri arasında “%100 Tatarstan” adı altında İş Zekâsı (BI – Business Intelligence) alanında yaklaşık 2 hafta sürecek online bir etkinliğin düzenleneceği belirtilmektedir. Yazıda devamla, yüzlerce profesyonel konuşmacının katılacağı söz konusu etkinlikte çeşitli paneller, oturumlar, ...

Devamını Oku »