Duyurular
enkutr

TOBB Duyuruları

Mesleki Eğitim ve İşbaşı Eğitim Programları Hk

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen yazıda; 08.04.2022 tarih ve 31803 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e istinaden, mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili yeni İş-Kur Genelgesi yürürlüğe konulduğu bildirilmiştir. Konuya ilişkin bilgi notu, “Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve ...

Devamını Oku »

Kadin Girisimciler Icin POS Destegi Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Visa işbirliğinde Akıllı KOBİ Platformu çerçevesinde “Kadın Girişimciler İçin POS Desteği” kampanyası başlatılmıştır. Söz konusu kampanya ile Pandemi ile kullanımı daha çok artan kartlı ödemelerin, kadın girişimcilerin kabul edilmesini sağlamak ve bu yolla onların dijital dönüşümlerine katkı sunmak amaçlanmaktadır. Kampanyada, başvuranlar arasından kriterlere uyan ve belirlenen tarihler arasında ilk kez POS cihazı satın almış ...

Devamını Oku »

E-Devlet Platformu Entegrasyonu Hakkında

Sayın üyemiz; İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda özetle, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca yapılacak geri verme ve kaldırma başvuruları kapsamında, Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesi uyarınca ibrazı gereken ve anılan Yönetmeliğin 78 no.lu ekinde yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ve Form eki belgelerin elektronik ortamda ibraz edilebildiği Geri Verme – Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminin devreye alındığı, anılan sisteme ...

Devamını Oku »

DDX Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli ve Eğitim Programı

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) alınan bir yazıda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) alınan bir yazıya atfen, TÜBİTAK TÜSSİDE, Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlandığı ifade edilen “Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı”nın temel alınarak “Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli” geliştirildiği ifade edilmektedir. Yazıda devamla, TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından geliştirilen bu modelin ülke geneline yaygınlaştırılması için “Dijital Dönüşüm Danışman”ları yetiştirileceği ve ...

Devamını Oku »

Azerbaycan’da Yatırım Yapılması Hk.

İlgi : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 20.04.2022 tarih ve 3579233 sayılı yazısı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı yazısında, Türkiye-Azerbaycan Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 8. Dönem Eylem Planının 32’nci maddesinde; “Azerbaycan’da faaliyet gösteren sanayi parklarında (Sumgayıt Kimya Sanayi Parkı ve Pirallahı Sanayi Parkı) Türk sanayi işletmelerinin, tarafların ilgisini çekebilecek; kimya, petro-kimya, eczacılık sanayii alanlarına yatırım yapması, ayrıca Türkiye’den ...

Devamını Oku »

Moldova İhraç Ürünleri Hakkında

Sayın üyemiz, TOBB’nden gelen yazıda Moldova’nın Ankara Büyükelçisi ile yapılan görüşmede, Moldova’nın aşağıda belirtilen ürünleri ülkemiz üzerinden Mısır pazarına ihraç edebileceği ifade edilmiştir.    

Devamını Oku »

Güney Sudan, Kenya ve Etiyopya Arasındaki LAPSSET Projesi Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 21.04.2022 tarih 4196 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın 19.04.2022 tarihli ve 73981248 sayılı yazısına istinaden; İlgili yazıda, Güney Sudan Cumhuriyeti’nde hayata geçirilmesi planlanan “Lamu Port-Güney SudanEtiyopya (LAPSSET) Ulaştırma Koridoru Projesi” hakkında bir örneği EK’te sunulan bilgi notu iletilmekte ve bahse konu projenin Doğu Afrika Bölgesi’nin en büyük altyapı projeleri arasında yer aldığı ifade edilmektedir. Üyelerimize duyurulur. ...

Devamını Oku »

Yeşil Dönüşüm Destek Programı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) , küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik KOBİ Yeşil Dönüşüm Destek Programını başlatmıştır. Bu destek ile işletmelerin enerji etüdü maliyetleri ile etüt sonucu önerilen değişiklikler doğrultusundaki giderlerin bir kısmı KOSGEB tarafından karşılanacaktır. Yeşil Dönüşüm Destek Programı ile KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, ...

Devamını Oku »

GES Destekleri Hk.

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 21.03.2022 tarihli, yazıda; 24 Şubat 2022 tarih ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5209 sayılı Cumhurbaşkanı kararı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” çerçevesinde sanayi kuruluşlarının lisanssız olarak kuracakları “Rüzgar Enerji Santralleri (RES) ve Güneş Enerji Santralleri (GES)” yatırımlarının 4’üncü bölge teşviki kapsamına alındığı, Lisanssız faaliyet ...

Devamını Oku »

Yeşil Verimlilik Eğitimi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yazısına atfen, Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) tarafından 23-27 Mayıs 2022 tarihlerinde (5 gün) çevrimiçi ve İngilizce dilinde “Yeşil Verimlilik” konulu eğitimin düzenlenmesi planladığı bildirilmektedir. Söz konusu eğitim hakkında bilgi, program ve başvuru formu (biodata-form) ekte sunulmakta olup, katılmak isteyen adayların bağlantıdan ulaşabileceği başvuru formunu eksiksiz doldurarak 6 Mayıs ...

Devamını Oku »