Duyurular

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi

KOSGEB tarafından 2021 yılında “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi” başlatılmış olup bu projenin amacı; mikro ve küçük işletmelerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır. “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek” programına başvurular 2022 yılında bazı değişikliklerle yeniden açılmış olup söz konusu destekten yararlanabilmek için “mesleki ya da teknik ...

Devamını Oku »

Kredi Garanti Fonu Bilgilendirme Semineri

Teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan işletmelere kefil olan ve bu işletmelerin finansmana erişmelerinde destekleyici mekanizmaları bulunan “Kredi Garanti Fonu (KGF) hakkında; 20 Ocak 2022 Perşembe günü saat 14:00’te internet üzerinden seminer gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin davet ekte sunulmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Kredi Garanti Fonu işbirliğinde gerçekleştirilecek olan seminerde; Kredi Garanti Fonu tanıtımı ve kefalet sisteminin işleyişi, güncel hazine ...

Devamını Oku »

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB)’nın Dünya Bankası ile yürütmekte olduğu ve kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’nin bileşenlerinden biri Hibe Programı’dır. AB’nin Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklara Desteği (FRIT-II) kapsamında sağlanan AB hibesi ile fonlanan Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı 17 Aralık 2021 tarihinde Projenin web sayfası olan https://kayist.org/ aracılığıyla ilan edilmiştir. Söz konusu Hibe Programı ...

Devamını Oku »

Yıllık İşletme Cetveli Hakkında

Sayın üyemiz, Diyarbakır Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden gelen yazıda, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. Maddesi gereği üretim yapan ve Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmelerinin bir yıllık (2021) faaliyetleri ile ilgili yıllık işletme cetvelini 01 Ocak – 30 Nisan tarihleri arasında; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı https://sanayisicil.sanayi.gov.tr internet adresine girerek e-devlet üzerinden bildirmeleri gerektiği bildirilmiştir. İlgili üyelerimize duyurulur.

Devamını Oku »

Oda Üyeliklerinin Askıya Alınması Hakkında

Sayın Üyemiz, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun “Değişikliklerin Bildirilmesi” başlığını taşıyan 10. maddesinin ikinci fıkrasında “İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir, aidat tahakkukları durdurulur. hükmü yer almaktadır. Bu konu ...

Devamını Oku »

İlan Metni

Diyarbakır Valiliğinden gelen yazıda, “Mülkiyeti Başkanlığımıza ait, İlimiz Silvan İlçesi Cami Mahallesi, Feridon Tepesi mevkiinde bulunan, tapuda 22 ada, 3 nolu parselde kayıtlı 940,38 m2 alanlı taşınmazın (üzerindeki Kaymakamlık lojmanı ve Arsası) 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle satışa çıkarıldığına dair ilan metni” yayınlanmıştır.   DİYARBAKIR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN İ L A N D I ...

Devamını Oku »

2022 Yılı Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri

2/5/2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.​ Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi tarafından her yıl Ocak ayının ikinci haftasında Enerji Verimliliği Haftası olarak ...

Devamını Oku »

Türkiye Tasarım Haftası 2021 Hk.

Sayın Üyemiz, Türkiye İhracatçılar Meclisinden iletilen bir yazıda; ülkemizi tasarım dünyasıyla buluşturacak, Türk tasarımını markalaştıracak, düşünsel ve kültürel bir neslin oluşmasına katkı sağlayacak, tasarımın sanayi ve ihracatla buluşmasını sağlayacak ve yaratılan katma değer ile Türk ekonomisine yeni bir ivme kazandıracak bir platform olan Design Week Türkiye’nin bu yıl 17-18 Aralık 2021 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenleneceği belirtilmiştir. Endüstriyel ...

Devamını Oku »

Alkol ve Madde Bağımlılığı Sürecinde Danışmanlık ve Tedavi Hizmetleri Hk.

Sayın üyemiz, Alkol ve Madde Bağımlılığı sürecinde aşağıdaki merkezlerden destek alınabilmektedir. –Madde ve Alkol Kullanımı ile İlgili Sorunların Çözümünde Bireye ve Aileye Ücretsiz Sunulan Bireysel Görüşme, Terapi, Grup Çalışmaları ve Psikososyal Destek Hizmetleri İle Bağımlılık Danışma ve Eğitim Merkezine Ulaşabilirsiniz. Adres: Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu Bulvarı Ofis Aile Sağlığı Merkezi Üstü Yenişehir/Diyarbakır İletişim: 0412 229 18 72 –Alkol ve madde bağımlılığı ...

Devamını Oku »