Duyurular
enkutr

Duyurular

100 Yıllık İşletmeler

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 05.05.2022 tarih ve E-34221550-050.99-4676 sayılı yazıda; Birlik tarafından, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde, ülkemizin farklı coğrafyalarında faaliyet göstermeye devam eden iş dünyasının uzun ömürlü şirketlerinin tarihsel birikimlerini ortaya koymayı ve Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılı yaklaşırken Cumhuriyetimizin kazanımlarını ve Türkiye’de özel sektörün ...

Devamını Oku »

İhale – Bartın Üniversitesi

Sayın Üyemiz, T.C. Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık- Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından iletilen yazıda, 2022/438926 ihale kayıt numaralı “Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Malzeme Dahil Yemek Yapımı, Servis ve Servis Sonrası Temizlik Hizmet Alımı” ihalesi 09.06.2022 tarihinde saat 10:00’da yapılacağı bildirilmiştir. İhale ilan metni olup ekte yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Ek: İlan metni

Devamını Oku »

Ustalık Telafi Programı

Mesleki eğitim merkezi ustalık telafi programı kapsamında: 1- Çalışan sayısı 50 ve üzerinde olan işletmelere, bulundukları il/ilçenin milli eğitim müdürlükleri ile protokol imzalamaları halinde sürekli, 2- 50 den az çalışanı olan işletmelere ise protokol imzalamaksızın 30 Aralık 2022 tarihine kadar, öğrenci kaydı yapılabilecektir. Üyelerimize duyurulur.  

Devamını Oku »

Tır İşleri (Genel)

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan 07.04.2022 tarihli yazıda; yakın komşularımız olan ve taşımacılık ağımızda önemli yer teşkil eden Rusya ve Ukrayna arasında 24.02.2022 tarihi itibarıyla başlayan kriz ile birlikte Avrasya karayolu yük trafiği büyük ölçüde Gürcistan-Rusya arasındaki Verhniy Lars Sınır Kapısı ve Azerbaycan-Rusya arasındaki küçük ölçekli sınır kapıları üzerine kaydığı, bununla birlikte, Gürcistan-Rusya arasındaki Verhniy Lars Sınır ...

Devamını Oku »

25.03.2022 YİKOB İhale İlanı

İlimiz Silvan İlçesi Cami Mahallesi, Feridon Tepesi mevkiinde bulunan, tapuda 22 ada, 3 nolu parselde kayıtlı 940,38 m2 alanlı taşınmazın (üzerindeki Kaymakamlık lojmanı ve Arsası) 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle satışa çıkarıldığına dair ilan metni aşağıdaki linkte sunulmuştur. İlan metni için tıklayınız.

Devamını Oku »

Taşınmaz Özelleştirmesi Hakkında

Özelleştirme kapsamında bulunan Bursa İli Nilüfer İlçesi Ertuğrul Mahallesi 6491 ada 1 parsel de kayıtlı taşınmazın 4046 sayılı Kanun uyarınca “satış” yöntemiyle ihale edilerek özelleştirileceğinden son teklif verme tarihi 20/04/2022 dir. Taşınmaz hakkında bilgi ve görsellere aşağıda belirtilen EK’ten ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız. Ek : Taşınmaz Bilgisi

Devamını Oku »

İhale İlanı

Diyarbakır Büyük Şehir Beledisinden gelen yazıda “Ergani İlçesine hizmet vermek üzere 29 yıl süre ile 90 adet S Plaka verilmesi İşi, 30.03.2022 Çarşamba günü saat 10:00’da 2886 sayılı Devlet  İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle ihale edilecektir.” bildirilmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Devamını Oku »

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” 31221 sayılı ve 22/8/2020 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkur Yönetmelik kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlediği, Bu bağlamda sektörün gelişmesi ve tüketicilerin güvenli ve garantili cep telefonlarına daha ekonomik fiyatlarla sahip olabilmesinin sağlanması için; Mezkur Yönetmelikte; ...

Devamını Oku »

Kimyasalların Kaydı Hakkında

Diyarbakır Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden; İlgi : Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü) 28.01.2022 tarihli ve 24304062-2727308 sayılı yazısı. İnsan sağlığını ve çevreyi kimyasalların olumsuz etkilerinden korumak amacıyla hazırlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK Yönetmeliği) 23/06/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe ...

Devamını Oku »