Yazar Arşivi: Abdullah ÖZMEN

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulaması Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği dahilinde plastikten yapılmış, mal veya ürünlerin satış noktalarında tüketicilere taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız torbaların ambalaj olarak kabul edildiği hatırlatılmaktadır. İlgi yazıda, Bakanlıkça belirlenen “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin ...

Devamını Oku »

KOBİ’lere Yönelik Devlet Desteği

İlgi: TOBB’nin 22.05.2020 tarihli ve 34221550-876.02-4547 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenerek gerek iş birliklerinin artırılması gerekse Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla “Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge ...

Devamını Oku »

Fas Tarafından Sıcak Haddelenmiş Sac İthalatına Karşı Kesin Korunma Önlemi

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ‘nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda Fas tarafından “Sıcak Haddelenmiş Sac” ile ilgili 22 Ekim 2019 tarihinden itibaren 200 gün boyunca %25 ek vergi uygulanacağının bildirildiği, bu defa Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atıfta bulunarak, Fas tarafından sıcak haddelenmiş sac ithalatı için söz konusu önlemin %25’lik ek vergi şeklinde kesin önleme dönüştürüldüğü, ilgili önlemin 3 ...

Devamını Oku »

Irak (IKBY) Gümrük Muafiyetleri Hakkında

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 15.05.2020 tarih ve 34221550-100-4383 sayılı yazısı İlgide kayıtlı yazıda, Irak’ta ilgili kurum, kuruluş ve makamlardan izin alınmış olması kaydıyla kamu yatırımları, stratejik veya önemli projeler vb. kapsamdaki faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisi muafiyetlerinin yerel imalat sanayini korumak ve geliştirmek üzere durdurulduğunun açıklandığı belirtilmiştir. Yazıda, söz konusu kararın 28 Nisan 2019 ...

Devamını Oku »

SGK Genelgesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda; Sosyal Güvenlik Kurumunun 07/05/2020 tarihi ve 2020/12 sayılı genelgesinde; Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (COVlD-19) ün çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm dünya ülkelerini etkilediği ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edildiği. ülkemizinde söz konusu salgından olumsuz yönde etkilendiği, 5510 sayılı Sosyal ...

Devamını Oku »

Şili’ye İhracatta Kullanılan Tercihli Menşe İspat Belgesi

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığının 5.05.2020 tarihli ve E-00054208512 sayılı yazısına atfen, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelerden Şili’ye yapılan ithalat işlemlerinde tercihli menşe ispat belgelerinin dijital kopyalarının, salgının bitmesini takiben orijinal nüshalarının teslim edilmesi şartıyla kabul edileceğinin belirtildiği bildirilmiştir. Şili Gümrük İdaresi tarafından alınan ticaretin kolaylaştırılması önlemlerine ...

Devamını Oku »

Sağlıklı Yarınlar İçin Rehavete Kapılma

Sayın Üyemiz; Diyarbakır 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasından muaf tutulacaktır.  Ancak vatandaşlarımız rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam etmelidir. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak içerisinde yer aldığımız İl Pandemi Kurulu, salgının başladığı günden itibaren büyük bir titizlikle mücadele ederek vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli tedbirleri almıştır. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması vatandaşlarımızda rehavet yaratmamalı. Bu kapsamda ilimizde Korona ...

Devamını Oku »

SGK 2020/12 Covid-19 Genelgesiİ

Sayın Üyemiz, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 07.05.2020 Tarih 2020/12 Sayılı Genelge’sinde; Bilindiği üzere; Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (COVID-19), çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edilmiştir. Ülkemiz de söz konusu salgından olumsuz yönde etkilenmiştir. 5510 sayılı Sosyal ...

Devamını Oku »

Uluslararası Yük Taşımacılığı

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği‘nden (TOBB) gelen yazıda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Uluslararası Yük Taşımacılığı” konulu genelge ilgi tutularak, uluslararası ticaret amacıyla İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere (anılan kapılardan geri alınmamak kaydıyla sadece yabancı uyruklu tır şoförleri çıkış yapabilecektir), A. Türkiye’den Transit Geçecek Araçlar ve Şoförler B. Türkiye’den Çıkış Yapacak ...

Devamını Oku »

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Muafiyeti Hk.

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 20.04.2020 tarih ve E.24936 sayılı yazısına atfen, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin Genel Kurallar başlıklı 5 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında hazırlanan “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge”nin 11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık ...

Devamını Oku »