Yazar Arşivi: Abdullah ÖZMEN

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuruları Hakkında

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 10.06.2020 tarih ve 34221550-100-4977 sayılı yazısı İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen ilgide kayıtlı ve ilişikte bir örneği sunulan yazıda, Coronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularına ilişkin durdurulan sürelerin 30.06.2020 tarihinden itibaren devam ettirilmesinin gerektiği bildirilmiştir. Bilgi için tıklayınız.  

Devamını Oku »

Meksika Siber Dolandırıcılık Vakaları Hak.

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’na Meksiko Ticaret Müşavirliğimizden iletilen yazıya atfen, Meksika’da yerleşik şahısların Türk firmasının veya yurt dışındaki müşterisinin e-posta hesapları üzerinden yapılan ticari yazışmaları ele geçirmesi ve izlemesi sonucunda ödeme işleminin verilen bir hesap numarasına yapılmasının talep edilmesi yöntemiyle gerçekleştirilen siber dolandırıcılık vakalarında artış olduğunun gözlemlendiği, Meksika’da banka hesaplarına yapılan ödemelerde ödeme ...

Devamını Oku »

Singapur İş Federasyonu’nun Duyurusu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Singapur’da oda/birliklerin çatı örgütü olarak faaliyet göstermekte olan Singapur İş Federasyonu (Singapore Business Federation) tarafından firmalar arası eşleştirme hizmetlerine ilişkin bir bilgilendirmeye yer verildiği belirtilmektedir. Yazıda devamla, Covid-19 salgını sebebiyle ortaya çıkan talebi karşılamaya yönelik olarak işletmelerin hem yerli firmalar hem de yurtdışında faaliyet gösteren firmalar ile iletişimlerini ...

Devamını Oku »

Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, 01.04.2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30’uncu maddesindeki hüküm gereğince mevzuatta gerekli değişikliğin yapıldığı belirtilmektedir. Yapılan değişiklik uyarınca anılan yönetmeliğin 78 no.lu ekinde yer alan “Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu”nun elektronik ortamda sunulmasına ilişkin teknik çalışmaların tamamlanmış olduğu ve “Geri Verme veya Kaldırma ...

Devamını Oku »

Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme)

İlgi: TOBB’nin 18.06.2020 tarihli ve 34221550-250-5214 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün 06.04.2020 tarih ve 23110 sayılı yazısı kapsamında Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen yetki belgeleri, Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen TİO belgesi, Demiryolu İşletmeciliği ...

Devamını Oku »

Dijital Pazarlama Desteği Hakkında

27.05.2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” ile E-Ticaret sitelerine Üyelik Desteği, sanal Ticaret Heyeti Desteği, Sanal Fuarlara Katılım Desteği ve Sanal Fuar Organizasyonu Desteği’ yürürlüğe konulmuş olup, anılan Karar ile firmaların pazarlamaya yönelik digital faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” ve karara ilişkin ...

Devamını Oku »

Birleşik Krallık’ın Yeni Gümrük Vergileri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Birleşik Krallık tarafından 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi planlanan “Geçiş Dönemi” sonrasında 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla uygulanması öngörülen yeni gümrük vergisi oranlarının yayımlandığı belirtilmiştir. Yazıda söz konusu gümrük vergisi oranlarına https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021 bağlantısından ulaşılabileceği açıklanmıştır. İlgili üyelerimize duyurulur.

Devamını Oku »

VERBİS’E Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 23.06.2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda VERBİS’e son kayıt süreleri uzatılmıştır. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin ...

Devamını Oku »

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulaması Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği dahilinde plastikten yapılmış, mal veya ürünlerin satış noktalarında tüketicilere taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız torbaların ambalaj olarak kabul edildiği hatırlatılmaktadır. İlgi yazıda, Bakanlıkça belirlenen “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin ...

Devamını Oku »

KOBİ’lere Yönelik Devlet Desteği

İlgi: TOBB’nin 22.05.2020 tarihli ve 34221550-876.02-4547 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenerek gerek iş birliklerinin artırılması gerekse Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla “Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge ...

Devamını Oku »