Yazar Arşivi: Abdullah ÖZMEN

TÜBİTAK BİGG 2022-1

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 18.02.2022 tarih ve 1704 sayılı yazı ekinde gelen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin yazında; “Teknolojik Ar-Ge ve İnovasyon” içeren projeleri desteklemek adına TÜBİTAK tarafından açılan geri ödemesiz %100 hibe destekli TÜBİTAK BİGG Programı’nın 1. çağrı dönemi başvurularının açıldığı bildirilmiştir. TOBB ETÜ, Hacettepe Teknokent TTM ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde gerçekleşen BİGG GARAJ Programı, 200.000 ...

Devamını Oku »

Güney Sudan’da Dolandırıcılık Faaliyetleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına istinaden, bazı Türk firmalarının Güney Sudan’la ilgili geribildirimleri iletilmektedir. Güney Sudan’daki T.C. Juba Ticaret Müşavirliğimize başvuran bazı Türk firmalarınca (traktör ve tarım makineleri alımı gibi konularda) “Güney Sudan hükümetince açılmış olduğu düşünülen” kamu ihalelerine çevrimiçi ortamda (online ortamda) davet edildikleri; gerekli evrakları internet veya posta yoluyla ilgili Güney Sudan ...

Devamını Oku »

İhale İlanı

Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesinden gelen yazıda; “Diyarbakır İli sınırları içerisinde yer alan kırsal mahallelerden Diyarbakır Merkeze veya ilçe merkezlerine 40 adet kırsal hattın toplu ulaşım hizmetinin sağlanabilmesi amacıyla 10 yıl süre ile Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanı İçerisinde Belediye Denetimli Toplu Taşıma Aracı Çalıştırılması İşi, 03.03.2022 Perşembe günü saat 10:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle ...

Devamını Oku »

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2022

Diyarbakır Valiliğinden gelen yazıda; “İlgi : İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının 10.02.2022 tarih ve 2626 sayılı yazısı. Girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesi için verilen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışması Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda düzenlendiği bildirilmiştir.” Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgiler yazımız ekindedir. Bilgilerinize sunulur.   Ek: Avrupa ...

Devamını Oku »

İş Yerleri için Afet Farkındalık Eğitimi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 18.02.2022 tarih ve E-34221550-770-1673 sayılı yazısında; 23 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 14:00’te internet üzerinden ” İş Yerleri için Afet Farkındalık Eğitimi” düzenleneceği bildirilmiştir. TOBB ile AFAD iş birliğinde gerçekleştirilecek olan webinarda afetler kapsamında iş yerlerindeki riskler, afet ve acil durum öncesi hazırlıklar, afet ve acil durum sonrası ilk saatlerde yapılması gerekenler ile afet ...

Devamını Oku »

Büyük Britanya Piyasasına Mal Sunmak İçin UKCA İşaretinin Kullanımı Çalıştayı

İlgi : Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği’nin 4 Şubat 2022 tarihli e-postası. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Britanya’ya (İngiltere, Galler ve İskoçya) yapılacak ihracatta UK Conformity Assessed/BK Uygunluk Değerlendirmesi (UKCA) işareti, Avrupa Birliği (AB) Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında AB’de ve Türkiye’de yerleşik (AB tarafından tanınan 3. ülkelerde yerleşik olanlar dâhil) onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenen CE işaretinin yerini alacaktır. CE işareti gerektiren ...

Devamını Oku »

Morityus – İhale İlanları

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza iletilen yazıda, Madagaskar’da mukim Morityus Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden alınan 8 Şubat 2022 tarihli nota ve Morityus’taki ihale ilanları iletilmektedir. Söz konusu nota ve ekinde yer alan ihale ilanları ekte sunulmaktadır. Üyelerimizin bilgisine sunulur. Ek: İhale ilanları

Devamını Oku »

Irak/Basra’da Düzenlenecek Çiçek Fuarı

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 15.02.2022 tarihli ve E-52229414-724.01.01-00071964608 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, Basra Valiliği tarafından, Basra Uluslararası Stadyumu’nda 1-2 Mart 2022 tarihlerinde Uluslararası Çicek Fuarı’nın düzenleneceği ve söz konusu fuara peyzaj ve bahçe düzenlemesi hizmetleri yapan firmalar ile belediyelerin davet edildiğinin Basra Başkonsolosluğumuza iletildiği belirtilmektedir. Yazıda devamla, bahse konu fuara ilgi duyabilecek firmaların, Basra Valiliği’ne yönlendirilmek üzere anılan Başkonsolosluğumuz ...

Devamını Oku »

Kurumlar Vergisi Muafiyeti

29 Ocak 2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14 üncü madde ile Türk lirası mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir. Yapılan düzenleme ile bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım payı ...

Devamını Oku »

ICDT/Fuar Daveti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, ilgili İSEDAK kararları ışığında, Senegal Ticaret ve KOBİ’ler Bakanlığı, ICDT ve Senegal Dış Ticaret Uluslararası Merkezi’nin işbirliğiyle, 17’inci İİT Üye Devletler Ticaret Fuarı’nın 13-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Dakar’da düzenleneceği bildirilmekte olup, konuya ilişkin olarak İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) Genel Direktörü Latifa El Bouabdellaoui’nin Sayın Ticaret Bakanımızı muhatap mektubu iletilmektedir. Bahse ...

Devamını Oku »