Yazar Arşivi: Abdullah ÖZMEN

NN Hayat ve Emeklilik ile TOBB işbirliğinde Üyelerimize Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sayın Üyemiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), Odamız üyeleri, aileleri ve çalışanları için özel imkânlar içeren NN Hayat ve Emeklilik firması tarafından hazırlanan “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” hizmete sunulmaya başlandı. “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”nın tanıtıcı broşürüne Ek’den ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız.   Ek: Tanıtım  

Devamını Oku »

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Doğrudan Temin Hk.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden gelen yazıda; Belediye Başkanlığı bünyesinde Doğrudan Temin kapsamında yapılacak olan mal­ hizmet alımları ve yapım işleri, Belediyemizin resmi internet sayfasında “Doğrudan Temin” Linkinden (http://www.diyarbakir.bel.tr/dogrudan-temin-ilanlari) ilan edilmektedir. Üyelerimizin söz konusu linkten ilanları takip etmeleri, mal ­hizmet alımları ve yapım işlerine ait tekliflerini belirtilen link üzerinden yapmaları bildirilmiştir.

Devamını Oku »

İkili Odalara Üyelik Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda; Birliğin yurt dışında muadil olan özel sektör kuruluşları (Oda/Birlik/Federasyon) ile kurumsal işbirliğini geliştirme çabalarını sürdürdüğü, bu çerçevede, bir dizi ülke ile “Ticaret ve Sanayi Odası Forumu” adı altında yapılanmaya gidildiği belirtilmektedir. Yazıda devamla şu ana kadar 11 ülkeyle “Ticaret ve Sanayi Odası Forumu” kurulmuş olup, ülkemiz öncelikleri doğrultusunda bahse konu çalışmalar ...

Devamını Oku »

Destek Yönetim Sistemi

İlgi: TOBB 24.09.2020 tarihli, 8244 sayılı ve Destek Yönetim Sistemi konulu yazısı, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnai Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmiştir. Mal ihracatına yönelik ...

Devamını Oku »

Motorlu Kara Taşıtı Kiralama işletmeleri Tarafından Yapılan Satışlar Hakkında Genelge Hakkında

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.08.2020 tarihli ve 31214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup bu Yönetmelik ile İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) muhtelif maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasınm (b) bendinde, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin kendi aralarındaki satışların, (d) ...

Devamını Oku »

Chevening Burs Programı 2021/2022 dönemi Türkiye başvuruları açıldı

Chevening Burs Programı 2021/2022 dönemi Türkiye başvuruları açıldı ve 3 Kasım 2020’da Birleşik Krallık saatiyle 12:00’de sona erecek. Chevening Bursu Neleri Kapsar? Okul Ücreti (MBA için üst limit 18.000£) Aylık yaşam masrafları Birleşik Krallık’a gidiş-dönüş seyahat ücreti Varış ödeneği Eve dönüş ödeneği Vize ücreti Göçmenlik Sağlık Hizmetleri Birleşik Krallık’taki Chevening etkinliklerine katılmak için seyahat ödeneği Chevening bursu için tüm başvurular, ...

Devamını Oku »

Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması

Adana ve Mersin illerimizde UNDP ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığında, Adana Sanayi Odası, Mersin Sanayi ve Ticaret Odası ve Mersin Tarsus OSB işbirliği, AB finansmanı ile yürütülen ‘Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri Projesi’ kapsamında gerçekleştirilecek olan Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması’nın başvuruları başlamıştır. Tasarım Odaklı Yenilik Yarışması’nın temel amacı; Türkiye ve Çukurova Yenilik ekosisteminde ürün inovasyonu alanında karşılaşılan problemlerin çözülmesi ...

Devamını Oku »

Türkiye-Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Ülkemiz ile Venezuela arasında 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan ve iç onay süreci her iki ülke tarafından tamamlanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması’nın 21 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği ve söz konusu anlaşma ile ülkemizin başlıca ihraç ürünlerinde Latin Amerika pazarına giriş imkanlarının artırılması, ihraç ürünleri gamının genişletilmesi, ülkemiz imalat sanayinin mevcut ve potansiyel hammadde ...

Devamını Oku »

Webinar Kayıtları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)’nden alınan bir yazıda; TOBB tarafından, Covid -19 pandemisi süresince bağlı Oda ve Borsalar başta olmak üzere, Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilgi alışverişi video konferans aracılığı sağlanmış olup ilk günden bu yana üyeleri bilgilendirmek amacıyla çeşitli konularda webinarlar düzenlendiği ve düzenlenmeye devam edilmekte olduğu ifade edilmektedir. Webinar duyurusu ulaştığı halde katılma imkanı bulamamış veya katılım imkanı ...

Devamını Oku »

MİSGEP Proje Duyurusu

İlgi: TOBB’nin 28.08.2020 tarihli ve 34221550-100-7571 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” Projesi 21 Kasım 2019 tarihinde başlamıştır. Teknik Destek, Finansal Destek ve Rehberlik, Hibe Programı olmak üzere üç bileşenden oluşan ...

Devamını Oku »