Sri Lanka Devlet İlaç Kurumu Tarafından Yayımlanan İhale Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Sri Lanka Devlet İlaç Kurumu’nun cerrahi malzeme tedarikine ilişkin yayımladığı ihale iletilmiştir.

İhalenin kapanış tarihi 8 Ocak 2024 olup bir örneği ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ek: Bilgi notu