Fas’ta Kullanılmış Eşya İthalatının İthalat İznine Tabi Tutulması Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yazısına atfen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 06.12.2023 tarihli yazıda; Fas’ın ilgili idaresi tarafından yürürlüğe konulan mevzuat uyarınca, yazıda bilgileri verilen ürünlerin Fas’a kullanılmış eşya şeklinde ithalatının ithalat iznine tabi tutulduğu bilgisi verilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Ek: Bilgi notu