Duyurular
enkutr

Kılavuz Revizyonu Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 25.10.2023 tarih 11531 sayılı yazıda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından iletilen yazıya atfen; Avrupa Birliği tıbbi cihaz mevzuatı uyumlaştırma çalışmaları kapsamında, (AB) 2022/2346 Komisyon Uygulama Tüzüğüne paralel olarak hazırlanan ve 23.05.2023 tarihli Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek XVI’sında Listelenen Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürün Gruplarına Yönelik Ortak Spesifikasyonları Belirleyen Kılavuz” hakkında değişiklik yapılma ihtiyacının hasıl olduğu ve bu doğrultuda kılavuzun revize edildiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda; ilgili revize Kılavuza, https://titck.gov.tr/storage/Archive/2023/legislation/3.onaylKlavuzrev.16.10.23_314af412-0255-427f-a22e-e76cc0f5e6df.pdf

linkinden erişim sağlanabildiği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.