Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 10.10.2023 tarihli ve 10926 sayılı yazıda, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla yürütülen düzenlemelerin devamı mahiyetinde olmak üzere, akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kurulması zorunluluğu getirilmesine ilişkin Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin 5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı bilgisi verilmektedir.

Söz konusu tebliği ekte bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Bilgi notu