Duyurular
enkutr

Ulusal Risk Değerlendirmesi hk.

Sayın Üyemiz,

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen kara paranın aklanması (KA) ve terörizmin finansmanı (TF) ile mücadele standartları ülkelerin KA/TF risklerini belirlemelerini, bu riskleri analiz ederek anlamalarını, değerlendirmelerini ve söz konusu risklere karşı tedbirler geliştirmelerini gerektirmektedir. Söz konusu standartlar aynı zamanda bu risk değerlendirmelerinin güncel tutulmasını şart koşmaktadır. İlki 2018 yılında hazırlanan Ulusal Risk Değerlendirmesi (URD) Raporu, belirlenen KA/TF tehdit ve kırılganlıklarına ilişkin sayısal yöntemler de kullanılarak güncellenmiş ve 22 Mart 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlık Makamı tarafından onaylanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanında yükümlü olarak nitelendirilen özel sektör kuruluşları için de yol gösterici olması açısından güncel URD özeti Başkanlığın resmi internet sayfasında yayınlanmıştır. (https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/12/2023/08/URD.pdf)