Duyurular
enkutr

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hk.

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacı ile odamıza gelen yazı aşağıdakı bilgi notunda sunulmuştur.

Bilgilerinize sunulur.

Ek: Bilgi Notu