Cezayir Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı

Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Cezayir Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, SİTEV-2023 hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Yazıya ilişkin içeriğe aşağıda yer verilmektedir.

İlgili yazıda, 28 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında 22. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı-SİTEV2023’ün Cezayir’de düzenleneceği belirtilmekte ve ayrıntılı bilgi için www.sitev.dz adresinin ziyaret edilebileceği bildirilmektedir.

Ek: Bilgi notu