Ticaret Heyetleri / UR-GE Projeleri

İlgi: TOBB ’nin 11.08.2023 tarih ve 8814 sayılı yazısı,

Ekte bir örneği sunulan ilgide kayıtlı yazıda; UR-GE projelerinin sektörel ticaret heyeti ve yurtdışı pazarlama faaliyetleri kapsamında ziyaret edilecek kurum/kuruluşların hassasiyet ile belirlenmesi gerektiği açıklanarak, söz konusu faaliyetler için takip edilen prosedür çerçevesinde Ticaret Müşavirliklerinin değerlendirme ve katkılarının alınmasına azami önem verilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Bilgi notu