Karadeniz Hızlandırma Programı Hakkında

Avrupa Birliği Ufuk 2020 araştırma ve İnovasyon Programı tarafından desteklenen BRIDGE-BS Konsorsiyumu’ndan Birliğimize iletilen yazıda Karadeniz bölgesinde sürdürülebilir mavi ekonomi çözümlerini desteklemek, yine aynı bölgede sürdürülebilir ve döngüsel inovasyonu teşvik etmek amacıyla Karadeniz Hızlandırma Programı’nın hayata geçirildiği, bu kapsamda hızlandırma programına kabul edilmek üzere çağrıya çıkıldığı ifade edilmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.

Yazıda devamla, programa Karadeniz bölgesindeki KOBİ’ler, startuplar ile bireysel başvuruların kabul edildiği, ilave olarak Karadeniz bölgesi dışından, program ile ilgili çözümlerini bölgeye ihraç eden işletmelerin de programa başvurabilecekleri bildirilmektedir. Program aşağıdaki tematik alanlar için geçerlidir.

Okyanus gözlem ve izleme
Limanlar, Taşımacılık ve Lojistik
Balıkçılık ve Su Ürünleri Uygulamaları
Turizm ve rekreasyon faaliyetleri
Mavi-biyoteknoloji ve ilgili ürünler
Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji
Doğa temelli çözümler ve hizmetler (kıyı/deniz)
Üyelerimize duyurulur.

EK’i görmek için tıklayınız.