Sri Lanka İlaç Kurumu Tarafından Yayımlanan İhale Belgeleri

İlgi: TOBB ’nin 03.08.2023 tarih ve 8411 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, Sri Lanka İlaç Kurumunun tıbbi malzeme temini için yayımladığı ve örnekleri ilişikte sunulan ihale duyuruları hakkında bilgi verilmektedir.

Söz konusu ihalelerin kapanışlarının 21 Ağustos – 1 Eylül 2023 tarihleri arasında olduğu bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Bilgi notu