Enerji Verimliliği Portalı

Sayın üyemiz,
İlgi: TOBB’nin 23.06.2023 tarih ve 7145 sayılı yazısı,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından iletilen ilgide kayıtlı yazıda ; Ulusal enerji verimliliği envanterinin oluşturulması, planlama, projeksiyon, izleme, değerlendirme ve denetim çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik her yıl mart ayı sonuna kadar ticari binalar, kamu ve hizmet binaları, endüstriyel işletmeler, elektrik üretim tesisleri ve organize sanayi bölgeleri enerji tüketim verileri ile enerji yönetimlerine ilişkin bilgilerini enerji verimliliği mevzuatı kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu yıl itibariyle, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve ikincil mevzuatı kapsamında enerji tüketim bildiriminde bulunmak ve enerji yöneticisi atamakla yükümlü bulunan bina, endüstriyel işletme, elektrik üretim tesisi ve organize sanayi bölgelerine ait bildirimler dijitalleşme çalışmaları doğrultusunda hizmete açılan Enerji Verimliliği Portalı üzerinden yapılacağı belirtilmekte olup bahse konu portala https://enerjiverimliligi.enerji.gov.tr/ adresinden erişilebilmektedir.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Bilgi Notu