Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuar

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’na, Çin’in Ankara Büyükelçiliği’nden iletilen yazıya atfen, Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı’nın 28 Kasım-2 Aralık 2023 tarihleri arasında Pekin’de gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Anılan fuara ilişkin broşür ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Ek: Bilgi notu