Odamız 2023 Yılı Aidatları 1. Taksit İçin Son Tarih: 03 Temmuz 2023

Sayın üyemiz,

Yıllık Aidat ve Munzam Aidat, her yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte ödenir. Zamanında ödenmemeleri halinde 6183 sayılı Kanun uyarınca yürürlükte bulunan oranlarda günlük olarak hesaplanıp gecikme zammı tahakkuk ettirilir. Zamlı veya hükmen ödeme durumunda kalınmaması için açıklanan yasalara göre hareket edilmesini önemle rica ederiz.

Bu çerçevede; kanunda belirtilen süreler içinde yıllık aidat ve munzam aidat borçlarını Odamız veznesine ya da www.dtso.org.tr web sitemizden en geç 03 Temmuz 2023 tarihine kadar yatırabilirsiniz.

Üyelerimize duyurulur.