Saso/Saber Onay

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 25.05.2023 tarihli ve 85657305 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Organizasyonu (SASO) tarafından yayımlanan genelgede GTİP kodları belirtilen bazı ürünlerin ithalatı aşamasında, SABER elektronik platformuna sevkiyat sertifikaları yüklenirken anılan ürünlere ilişkin Suudi Arabistan Krallığı Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı’ndan 10/05/2023 itibariyle ayrı bir onay alınmaya başlandığı iletilmiştir.

Ek: Bilgi notu