Devlet Destekleri Eğitimi

Değerli Üyemiz,

TOBB tarafından iletilen ve ekte bir örneği sunulan Ticaret Bakanlığı’na ait yazıda, 7 Haziran 2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından Devlet Destekleri Eğitim Programının 1000 kişilik kontenjan sınırı ile çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği açıklanmış olup, programa katılmak isteyenlerin 2 Haziran 2023 tarihi saat 17.00’ye kadar yazıda verilen kayıt linki üzerinden kayıt yaptırılabileceği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Ek: Bilgi Notu