Arjantin’deki İthalat İşlemlerine Dair Ödeme İşlemleri Hk.

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 05.05.2023 tarihli ve E-34221550-100-5059 sayılı yazısı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Buenos Aires Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atfen, Arjantin’de hizmet ithalatı, navlun ve faiz ödemelerine ilişkin alınan tedbirler hakkında detaylı bilgi verilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

Ek: Bilgi Notu