Yüksek Ticari ve Sınai Risklere Teminat Bulunamamasına İlişkin Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Borsamıza gönderilen 27.04.2023 tarihli 4846 sayılı yazıda;

Plastik, kimya, mobilya başta olmak üzere sigorta şirketleri tarafından yüksek riskli değerlendirilen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların başta yangın ve 3. şahıs sorumluluk olmak üzere pek çok sigorta teminatını bulamadığı, işletmesine sigorta yaptıramadığı hususunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine çeşitli başvurular ulaşmakta ve konu Birlik tarafından ilgili Kurumlara iletildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, yüksek ticari ve sınai risklere teminat bulunamaması sorununun çözümüne yönelik yapılacak çalışmalar için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden veri talep edilmekte olup, konuya ilişkin yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hazırlanan ve https://anket.tobb.org.tr/#/anket/tobb-teminat-soru-formu linkinden erişilebilecek soru formunun, sigorta teminatı bulamayan firmalarca doldurulması beklenilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla