Kullanılmış Tarım Makinaları

Ticaret Bakanlığında TOBB iletilen yazıda;

Gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) belirtilen kullanılmış tarım makinalarının bitki sağlığı riski taşıması nedeniyle Ürün Güvenliği ve Denetimi (2023/5) tebliğine eklendiği ve 1 Mart 2023 tarihinden itibaren Türkiye’ye ithalatında Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) talep edilerek girişte bitki sağlık kontrolü yapılacağı bildirilmiştir.

Yazıda devamla, anılan eşyanın ihracatçı ülke NPPO’su tarafından düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikası taşımaması veya ülkeye girişte yapılacak bitki sağlığı kontrolü sonucu uygun bulunmaması durumlarında iade veya imha işlemlerine tabi tutulacağı ifade edilmiştir.

Bitki Sağlık Sertifikası Talep Edilecek Eşya için GTİP Kodları GTIP_Kodlari