Kullanılmış Tarım Makinalarının Ülkemize İthalatında Yapılacak İşlemler Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen ve ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/5)’nin Ek 7’sinde yer alan 84.32, 84.33, 84.36 ve 87.01 tarife pozisyonlu kullanılmış tarım makinalarının ithalatıyla ilgili yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verilmektedir.

Ek: Bilgi notu