Reeskont kredileri ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Hk.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan Birliğimize gönderilen 06.02.2023 tarihli ve 2023-08 sayılı yazı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın deprem bölgesindeki firmaların reeskont kredileri ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) geri ödemelerinin vadelerinin uzatılması konusunda aşağıdaki kararları aldığı bildirilmiştir.

Buna göre, deprem/afet bölgesindeki illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) kurulu firmaların;

6 Şubat 2023 (dahil) ila 30 Nisan 2023 (dahil) tarihleri arasındaki ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri ile yatırım taahhütlü avans kredileri geri ödemelerine 180 güne kadar
faizsiz olarak vade uzatımı imkânı tanınmıştır.

6 Şubat 2023 (dahil) tarihi öncesinde kullanılmış olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine 6 ay ilave ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü kapatma süresi verilmiştir.

üyelerimize duyurulur.