İthalat Denetimleri

İlgi : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan 08.02.2023 tarihli ve 39210 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Türk Standardları Enstitüsü’nün ithalat denetimlerine ilişkin takip ettiği usul ve esaslar, yaptığı çalışmalar ile anılan kurumun konu hakkındaki görev ve sorumluluklarına dair bilgi verilmektedir.

EK: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan yazı