Erasmus+ Programı ve ESC Programına İlişkin Proje Fırsatları Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız 11.01.2023 tarih ve E-34221550-720-380 sayılı yazıda, Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından yayımlanan 2023 Yılı Teklif Çağrısı çerçevesinde, Erasmus+ Programı kapsamında 12 adet, ESC kapsamında ise 2 adet olmak üzere toplam 14 merkezi proje için başvuruların açıldığı belirtilmiştir.
Konu ile ilgili, merkezi projeler başvuru portalına https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027 adresinden ve Ulusal Ajansın bilgilendirme sayfasına https://www.ua.gov.tr/anasayfa/icerikler/teklif-cagrilari/ adresinden erişilebileceği belirtilmiştir.

Saygılarımızla,

Ek: Bilgi notu