Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 11.01.2023 tarihli yazıda: T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Birliklerine iletilen ekli yazıya istinaden; bireylerin ve toplumların iklim değişikliği gibi çevre sorunlar ile sürdürülebilir tüketim gibi konulara karşı ilgisinin ve hassasiyetinin artması ve söz konusu alanların kamuoyunda daha fazla dikkat çeker bir noktaya gelmesiyle birlikte tüketicilere sunulan mal ve hizmetlerin satış ve tanıtımlarında, tüketicilerin çevreye ilişkin hassasiyetlerinin istismar edildiği, tüketicileri manipüle edici, mal ve hizmetlerin doğaya zararsız ve doğal yaşamı koruyucu olduğu gibi yanıltıcı iddiaların kullanıldığı örneklerle sıklıkla karşılaşılmaya başladığı belirtilmektedir.

Bu doğrultuda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne dayanılarak söz konusu sorunların çözümüne yönelik reklam verenler, reklam ajansları, mecra kuruluşları tarafından gerçekleştirilen ticari reklam ve ticari uygulamalarda yer verilen çevreye ilişkin beyan ve görsellerin ilgili mevzuata uyumlu olmaları konusunda reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek amacıyla hazırlanan “Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz” 13 Aralık 2022 tarihli ve 328 sayılı Reklam Kurulu toplantısında alınan ilke kararı ile yürürlüğe girmiş olup, anılan kılavuza https://tuketici.ticaret.gov.tr/duyurular/cevreyeiliskin-beyanlar-iceren-reklamlar-hakkinda-kilavuz adresli internet sitesinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Ek: Kılavuz için tıklayınız.