Fas Süt ve Tarım Ürünleri Federasyonu İşbirliği Arayışı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 22.12.2022 tarih ve E-34221550-720-13510 sayılı yazıda, Fas Süt ve Tarım Ürünleri Federasyonu’nun (Cluster Agro-Lait) süt ürünlerinin imalatında faaliyet gösteren üyelerimizle ortaklık arayışında olduğu, ülkenin süt ve peynir ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra Afrika ve Ortadoğu piyasasına girebilmek için işbirlikleri kurmak istedikleri ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, Fas’ta yaşanan süt krizi sebebiyle, söz konusu federasyon tarafından günde yaklaşık 800 litre üretim yapan 33 inekten oluşan 300 ila 500 adet süt çiftliğinin kurulmasının planlandığı; hayvan yeminde yaşanan önemli eksiklik nedeniyle, Hassan II tarım ve veterinerlik enstitüsü gibi finansal ve bilimsel araştırma ortaklarıyla, federasyona ait iyi kalitede hayvan yemi üretecek bir fabrika inşaatı yapılmasının hedeflendiği; peynir ithalatının azaltılması amacıyla sert ve yumuşak peynir türlerinin imalatına yönelik tesislerin kurulmasının planlandığı belirtilmiştir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için Rabat Ticaret Müşavirliğimizle irtibata geçilebileceği (rabat@ticaret.gov.tr ) belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,