Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Kamu alımlarına ilişkin güncel gelişmeleri paylaşmak ve sektör sorunlarını ele alarak, çözüm önerilerini istişare etmek amacı ile TOBB, Kamu İhale Kurumu ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde 14-15 Aralık 2022 tarihinde TOBB İkiz Kuleler/Ankara’da “4. Kamu Alımları Sempozyumu”nun gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nurettin Nebati ile TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun katılımları ile gerçekleştirilecek sempozyumda;

Mal, hizmet ile danışmanlık hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerinde güncel gelişmeler, sorunlar ve öneriler,
Kamu İhale Kurumu ve kamu alımlarına genel bakış,
Elektronik Kamu Alımları Platformu ve kamu alımlarında dijital dönüşüm,
Kamu ihale sözleşme uygulamalarında güncel gelişmeler
Kalkınmada kamu alımlarının rolü
konularının görüşüleceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili sempozyuma https://ihale.gov.tr/Sempozyum/KatilimciKayit.aspx adresi aracılığı ile kayıt yaptırılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.